Ekonomická hodnota dojnice

Program byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou z University of Wisconsin – Madison (USA). Nástroj předpovídá ekonomickou hodnotu krávy podle zadaných vstupních informací uživatele a zobrazuje celkovou hodnotu krávy a rovněž i hodnoty všech hlavních komponent zahrnutých do výpočtů.

Znát hodnotu dojnice je zásadní pro optimální rozhodování při řízení mléčné farmy. Tato informace má významné ekonomické důsledky, protože určuje rozhodnutí o nahrazení dojnice prvotelkou při obměně stáda, a tím ovlivňuje ziskovost. Jednoduše řečeno ekonomická hodnota dojnice představuje rozdíl mezi diskontovaným čistým budoucím výnosem hodnocené krávy a diskontovaným budoucím čistým výnosem prvotelky včetně provozních nákladů na prvotelku.

V případě, že se ukáže, že hodnota krávy je kladná, což znamená, že kráva má ekonomický přínos převyšující hodnotu prvotelky, je doporučeno si krávu ponechat. Ukáže-li se, že je tato hodnota záporná, což znamená, že prvotelka představuje ekonomický přínos oproti stávající dojnici ve stádě, doporučuje se hodnocenou dojnici nahradit. Rozhodnutí, která vycházejí z těchto vypočtených hodnot, zlepší celkovou ziskovost stáda. K faktorům, které značně ovlivňují hodnotu dojnice, patří:

  • Stádium laktace krávy.
  • Stádium březosti krávy.
  • Očekávaná produkce mléka u krávy.
  • Očekávaná produkce mléka u prvotelky, pokud dojde k vyřazení.
    Ekonomické proměnné, jako jsou náklady na prvotelku, zůstatková hodnota, hodnota telat, cena mléka a cena krmiva.

Co byste za normálních okolností očekávali, když provádíte Vaše vlastní analýzy?

  • Hodnota nebřezí dojnice je vyšší na počátku laktace a soustavně se snižuje. Tato hodnota nadále klesá a pravděpodobně se stane zápornou, pokud kráva nezabřezne v přiměřené době. Hodnota krávy vyskočí nahoru v případě březosti a zůstává vyšší než u srovnatelné nebřezí dojnice.
  • Celkově lze říci, že hodnota dojnice v průběhu březosti sleduje křivku ve tvaru písmene U, kde nejprve dochází k poklesu a poté k nárůstu. Hodnota březí krávy je vyšší u krav, které zabřeznou dříve v laktaci, i když nakonec skončí u podobné hodnoty po ukončení březosti. Ať už je kráva březí, nebo ne, její hodnota stoupá od první do třetí nebo čtvrté laktace a poté při pozdějších laktacích klesá.

Program je poskytován zdarma bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků.

VSTUP DO APLIKACE

Aplikace Vás vyzve k zadání vašeho e-mailu. Následně se otevře vlastní program, kde je třeba zvolit jazyk a měnu v českém jazyce (Czech) a jednotky v metrické soustavě (Metric).

V programu můžete využít 2 moduly:

  • Analýza jednotlivých krav
  • Analýza stáda

Program byl přizpůsoben a testován pro využití v podmínkách českého zemědělství Výzkumným ústavem živočišné výroby. Úpravy původní verze programu byly hrazeny z projektu NAZV č. QJ1510191.