FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Jedná se o webovou aplikaci, která je koncovým uživatelům poskytována zdarma bez nutnosti registrace a instalace jakýchkoliv doplňků.

Základním nástrojem programu je vyčíslení hospodářského výsledku na jednotku u 60 komodit (odvětví) a následné modelování a optimalizace rozhodování až na podnikové úrovni pomocí nadstavby FarmProfit Plus.

Do jednotlivých kalkulací vkládá uživatel své údaje za zvolené období. Pokud nezná nebo neeviduje některé hodnoty, může pro výpočet ponechat průměrné výsledky, které jsou ve všech případech již aplikací předvoleny. Software sám navrhne nebo dopočítá některé položky dle dříve zadaných parametrů a uživatel je může změnit podle svých podmínek.

Pro uživatele je na stránkách aplikace k dispozici podrobný návod k použití softwaru i k všem jeho doposud spuštěným částem.

Jednotlivé kalkulační části si může uživatel uložit pro další práci do počítače nebo z výsledků vytvořit PDF soubor.

Hlavní vlastnosti aplikace FarmProfit:

• Webová aplikace poskytovaná koncovým uživatelům zdarma
• Veškeré hodnoty jsou již předvoleny na úrovni průměrných hodnot
• Dopočítání a doporučení některých hodnot na základě dříve zadaných parametrů
• Umístění nápovědy pro upřesnění vkládání hodnot
• Kalkulace příspěvku na úhradu (rozdíl mezi výnosy a variabilními náklady sloužící k úhradě nákladů fixních)
• Vyčíslení zisku na jednotku a úplných vlastních nákladů za zvolené období
• Ocenění vlastního přínosu do podnikání
• Stanovení bodu zvratu, jako prodejní ceny, při které jsou z výnosů pokryty veškeré náklady
• Jednoduché uživatelské rozhraní

Aktuálně je pro české uživatele spuštěno 11 kalkulačních částí zejména z oblasti živočišné výroby. Na zprovoznění všech částí a funkcí pro české uživatele se intenzivně pracuje.

Pro české uživatele jsou dostupné dva nadstavbové moduly. Část Srovnání umožňuje srovnat v přehledné tabulce nejdůležitější položky kalkulace. Je tímto možno porovnat roky, plány a skutečnost, rozdíly v plemenech, aj. Část Práh rentability je postavena na analýze bodu zvratu, neboli stanoví pro každou provedenou a uloženou kalkulaci cenu bodu zvratu, tj. takovou, kdy při její realizaci je dosaženo nulového zisku.

V budoucnu poskytneme pro české uživatele nové kalkulace, nové užitečné funkce a optimalizační výpočty v nadstavbovém modulu FarmProfit Plus.

Software vytvořil Bavorský zemský ústav pro zemědělství (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) a jeho českou verzi poskytuje a spravuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. V rámci nezávislého hodnocení programů řešící tuto problematiku, byl program Bavorského výzkumného ústavu hodnocen jako nejlepší, a proto se VÚŽV rozhodl pro jeho použití pro zemědělskou veřejnost.

Vstup do aplikace FarmProfit

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat:
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Institute of Animal Science)
Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, Česká republika
Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
tel.: +420 267 009 529
e-mail: syrucek.jan@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Software pro praxi > FarmProfit