Předseda

Prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

 

Místopředseda

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

 

Členové

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha) 

Dr. Ing. Pavel Čermák (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha)  

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)  

Ing. Josef Fulka, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet s.r.o., Pohořelice)

doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc. (Svaz chovatelů holštýnského skotu, z.s.  Hradištko)

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Jana Rychtářová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Dalibor Řehák, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc.  (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Jiří Zelenka  (Zemědělské družstvo Krásná Hora nad Vltavou, a. s.)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Rada instituce