PŘEDSEDA

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

MÍSTOPŘEDSEDA

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

ČLENKY/ČLENOVÉ

doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha) 

Dr. Ing. Pavel Čermák (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha) 

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)  

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet s r.o., Pohořelice)

doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Vladimír Němeček (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Jana Rychtářová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Dalibor Řehák, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.,  (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

doc. Zdeněk Volek, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Rada instituce