Předseda

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Místopředseda

doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Členové

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha) 

Dr. Ing. Pavel Čermák (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha)  

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)  

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet s r.o., Pohořelice)

Ing. Vladimír Němeček (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Jana Rychtářová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Dalibor Řehák, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.,  (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

doc. Zdeněk Volek, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Rada instituce