Experimentální základnu, která zajišťuje podmínky a zázemí především pro výzkumnou činnost jednotlivých pracovišť ústavu, tvoří 22 akreditovaných objektů ve střediscích Uhříněves, Netluky, Královice a Kostelec nad Orlicí. Kromě experimentálního zázemí umožňuje účelové hospodářství i ověřování technologií a aplikaci výzkumných poznatků přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe. Na základě spolupráce s ČZU Praha se zde realizují bloky studentských praxí a cvičení z odborných předmětů, exkurze základních škol a gymnázií, a odborné kurzy pro přepravce zvířat. Areály a objekty se průběžně modernizují a vybavují tak, aby splňovaly požadavky pro realizaci plánovaných pokusů.

Kategorie Počet 10/2021   Kategorie Počet 10/2021
         
Skot celkem 641   Jeleni a danci 63
   z toho dojnice 229   Králíci 326
Prasata celkem - Netluky 387   Nosnice 240
   z to prasnice 24   Koně 13
Prasata Kostelec 254      
  • 665 ha zemědělské půdy
  • Chov skotu, prasat, králíků, drůbeže a ovcí
  • Farmový chov jelenovitých
  • Chov původních českých plemen – čeká červinka, český strakatý skot a přeštické černostrakaté prase
  • Výrobna krmných směsí
  • Pokusná jatka
  • Inseminační stanice prasat v Kostelci nad Orlicí
  • Kryobanka

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Experimentální farma