Podatelna:

elektronická adresa podatelny: podatelna@nullvuzv.cz

identifikátor datové schránky:  2fhnzkw

adresa pro doručování digitálních dokumentů na nosičích dat: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

podporované formáty elektronického podání:

 • pdf (Portable Document Format)
 • odt (Open Document Text)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • (archivační ZIP a 7ZIP)

podporované formáty příloh elektronického podání:

 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

maximální velikost zprávy pro elektronické podání v podobě datové zprávy (doručené e-mailem či do datové schránky): 10MB včetně příloh. Větší dokumenty je možné po domluvě doručit na nosiči dat.

způsob nakládání s digitálními dokumenty, u nichž zjistí podatelna výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu: odstranění dokumentu, reklamace dokumentu odesílateli

adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě: Přátelství 815, 104 00 Praha 10 Uhříněves

důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu: reklamace dokumentu odesílateli

úřední hodiny podatelny: pondělí – pátek, 7:15 – 15:45

kontaktní osoba: Lucie Vojtková, Dis., tel. (+420) 267 009 757

 

Etická komise

Seznam poradců VÚŽV

Soubory ke stažení:

 

VÚŽV v.v.i. > Povinné informace