PŘEDSEDA

Ing. Jaroslav Volek, CSc.   VÚŽV

ČLENOVÉ

Ing. Josef Fulka, DrSc.   VÚŽV
Ing. Vladimír Němeček  VÚŽV
Ing. Elena Kudrnová    VÚŽV

kvalifikovaný odborný pracovník pověřený poradenstvím
MVDr. Milan Baláž (Krajská veterinární správa)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Komise na ochranu zvířat