PŘEDSEDA

Ing. Jaroslav Volek, CSc.   VÚŽV

ČLENOVÉ komise a osoby odpovědné za péči o zvířata

Ing. Josef Seifert
Ing. Vladimír Němeček  VÚŽV

ČLENOVÉ komise

Ing. Josef Fulka, DrSc.   VÚŽV
Ing. Elena Kudrnová    VÚŽV

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Komise na ochranu zvířat