Ekonomické zlepšení reprodukce

Vysoká produkce mléka, se nemusí promítnout do vyšší ziskovosti, v případě zhoršení plodnosti. Vynikající úroveň užitkovosti a reprodukce je považována za zásadně důležitou pro dosažení vysoké ziskovosti stáda.

Uvedená aplikace hodnotí pregnancy rate (PR) nebo-li 21- denní míru zabřeznutí stáda, což je velmi komplexní a přesnější nástroj pro posouzení reprodukce ve stádě dojného skotu. Program byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou University of Wisconsin – Madison (USA).

Aplikace hodnotí ekonomický přínos zvýšení pregnancy rate z aktuální hodnoty na možné zlepšení ve stádě (dosažitelný cíl).

Vysvětlení k pregnancy rate (PR)

Pregnacy rate (PR) vyjadřuje procento vhodných krav pro inseminaci, které zabřeznou každý estrální cyklus během 21 dní. Např.: PR=25% znamená, že čtvrtina nebřezích krav vhodných k inseminaci zabřezne každých 21 dní.

Výpočet pregnancy rate (PR)

a) poměr (procento) vyhledaných říjí, tj. head detection rate (HDR):

HDR= (počet dojnic inseminovaných po dobu 21 dnů) / (počet dojnic schopných zabřeznout po dobu 21 dnů)

b) procento zabřezávání, tj. conception rate (CR):

Udává, jaká je v procentech úroveň březosti u krav po všech inseminacích. Stanoví se jako podíl březích krav k počtu všech inseminací.

CR= (počet březích dojnic) / (počet inseminovaných dojnic)

Výpočet ukazatele pregnancy rate je poté součinem výše popsaných ukazatelů:

PR= HDR x CR

 

Například stádo s HDR=50% a CR=50% bude mít PR=25%, což znamená, že 25% všech krav ve stádě zabřezne během prvních 21 dní po začátku inseminace. A dále, že po skončení období po cca 3 estrálních cyklech, tzv. VWP (voluntary waiting period neboli „doba dobrovolného vyčkávání“, 63 dní), což je doba od otelení po rozhodnutí, že budeme krávu inseminovat, bude březích jen 58 % krav. A v konečném důsledku celkem 15 % krav ve stádě nezabřezne během pravidelné 305 denní laktace.

 

Zvýšení PR z důvodu zvýšení HDR nebo CR nebo obou ukazatelů současně na 35 % znamená, že 73% krav zabřezne po 3 estrálních cyklech. PR 35 % nebo výš je velmi dobrý cíl. Při PR na této úrovni lze možné optimalizovat ekonomickou návratnost spojenou s reprodukcí.

 

Program je poskytován zdarma bez nutnosti instalace jakýchkoliv doplňků.

VSTUP DO APLIKACE

Aplikace Vás vyzve k zadání vašeho e-mailu. Následně se otevře vlastní program, kde je třeba zvolit jazyk a měnu v českém jazyce (Czech) a jednotky v metrické soustavě (Metric).

Program byl přizpůsoben a testován pro využití v podmínkách českého zemědělství Výzkumným ústavem živočišné výroby. Úpravy původní verze programu byly hrazeny z projektu NAZV č. QJ1510191.