PROTIKORUPČNÍ INFORMACE MZe:  http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/protikorupcni-strategie/

Systém pro oznámení podezření na korupci je součástí zveřejněného IPP ( viz. INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM.pdf)

Seznamy poradců, poradních orgánů a společností a advokátů a advokátních kanceláří za dané pololetí jsou uvedeny viz. pole Povinné informace


Etický kodex


 

Směrnice č. S-7/2018
INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM
Účinnost:  od 1.7.2018