Předpověď struktury stáda dojeného skotu

Program předpovědi struktury dojeného stáda byl vytvořen Dr. Victorem E. Cabrerou z University of Wisconsin – Madison (USA) v uživatelsky přívětivém prostředí MS Excel. Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda, tzn. počet zvířat v jednotlivých kategoriích:

Jalovice:
≤ 2 měsíců
3 – 6 měsíců
≥ 7 měsíců a jalové
Březí
Celkem

Dojnice:
Jalové a laktující
Březí a laktující
Suchostojné
Celkem

Uvedené principy mohou chovatelům pomoci k vyhodnocení zootechnických dopadů manažerských opatření při řízení odchovu jalovic a obratu stáda. Program je poskytován zdarma bez nutnosti registrace a instalace jakýchkoliv doplňků.

Program využívá k výpočtu následující ukazatele:

Věk při prvním otelení (měsíc): Zadání hodnoty např. 24 měsíců znamená, že jalovice březnou přibližně v období 15 měsíců.

Počet narozených jalovic (%/rok): V případě, že se používají nesexované inseminační dávky, měla by být uvažovaná hodnota 50 % (ve Wisconsinu se vychází z hodnoty 47 % – viz. studie Giordano et al. 2012 (Journal of Dairy Sci)). V opačném případě by se měla hodnota zvýšit. Nicméně používání sexovaného semene u jalovic pravděpodobně zvýší i věk při prvním otelení. Naproti tomu u dospělých dojnic může používání sexovaného semene způsobit prodloužení mezidobí. Pro správné výsledky je třeba zadat co nejpřesnější údaje.

Úhyny telat (%/rok): Do výpočtu se zahrnují veškerá mrtvě narozená telata včetně telat, která uhynou do 48 hodin. Hodnota by se měla pohybovat do 7 %.

Množství vyřazených telat a jalovic (%/rok): Položka zahrnuje všechny jalovice, které jsou vyřazeny před zahájením 1. laktace a to z jakéhokoli důvodu včetně obtížných porodů či jiných poporodních komplikací. Zadaná hodnota je opět důležitá pro správné fungování výpočetního modelu. Velmi často se stává, že zvyšování počtu zvířat v programu může být díky nesprávnému údaji značně nadhodnoceno.

Vyřazování dojnic (%/rok): Množství krav, které je každý rok vyřazeno. Hodnota 30% znamená, že měsíčně opouští stádo 2,5 % dojnic.

Mezidobí (měsíc): V případě, že dojnice březnou např. mezi 4. a 5. měsícem po otelení činí hodnota 13 měsíců.

Počet krav ve stádě: Průměrný počet dojnic v produkčním stádě, tzn. nejméně 1x otelené.

Po zadání parametrů se výpočet spustí kliknutím na tlačítko Start!. Předpověď na 0 měsíců zobrazí strukturu stáda ve stabilním stavu. V případě, že je požadováno zjistit strukturu stáda např. na 120 měsíců dopředu (10 let), spočítá se počet zvířat ve všech výše zmíněných stádiích. V závislosti na vložených hodnotách se počet zvířat ve stádě zvýší či sníží nebo zůstane ve stabilním stavu.

Zadáním reálných dat z konkrétního podniku a jejich případnou následnou změnou je možné naplánovat budoucí strukturu stáda a s tím uvažovat související technologické změny a ekonomické dopady daných opatření a jednoduše je mezi sebou porovnávat. Program slouží k nalezení optimálního managementu v chovech dojnic.

Vstup do aplikace: HSS-CZ

Aplikace může z bezpečnostních důvodů po startu vyžadovat „Povolit úpravy“ a „Povolit obsah“. V případě nefunkčnosti aplikace (nereaguje tlačítko Start) prostudujte záložku nápověda v témže souboru.

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Software pro praxi > Předpověď struktury stáda