Předseda

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.   VÚŽV

Členové

Ing. Filip Jančík, Ph.D.     VÚŽV
Ing. Jan Kopečný, DrSc.   ÚŽFG AV ČR
Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.  VÚŽV

 
VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Atestační komise