Předseda

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D.   VÚŽV

Členové

Ing. Filip Jančík, Ph.D.     VÚŽV
Ing. Jan Kopečný, DrSc.   ÚŽFG AV ČR
Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.  VÚŽV
PhDr. Věra Přenosilová, VÚŽV
 

 
VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Atestační komise