ODBORNÉ EXKURZE A ŠKOLENÍ

Odborné exkurze pro studenty odborných učilišť, středních, vyšších a vysokých škol zemědělských a veterinárních oborů. Odborné exkurze jsou poskytovány bezplatně.
Objednávka exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz

„U NÁS NA FARMĚ“  – EXKURZE PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY

Prohlídka v provozu reálné farmy s průvodcem, s výkladem o tom, jak to na farmě chodí… a jak tady zvířata žijí. Výklad je vždy přizpůsoben věkové kategorii návštěvníků (od mateřských po střední školy). Program trvá 60 -90 min. 
NA TYTO EXKURZE MÁME NA FARMĚ V NETLUKÁCH VYČLENĚNY ČTVRTKY 🙂 NA FARMĚ JELENOVITÝCH JE TERMÍN DLE DOHODY. Velikost skupin je tvořena s ohledem na věk dětí, maximálně však 30 návštěvníků. Po dohodě lze vzít dvě skupiny v rámci jedné exkurze.
Objednání exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz , tel. 267 009 532
Ceník exkurzí:

SKUPINKY DO 15 OSOB   900 Kč
SKUPINKY 15 – 30 OSOB 1 150 Kč

NA FARMU NETLUKY SE DOSTANETE MHD.