PŘEDSEDKYNĚ


Ing. Jana Rychtářová, Ph.D.
(Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.)

ČLENKY/ČLENOVÉ

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

Dr. Ing. Pavel Čermák (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.) 

RNDr. Adam Dušek, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

Ing. Václav Dvořáček, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.)

Ing. Josef Fulka, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

doc. Ing. Petr Homolka, CSc. Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

Ing. Ivan Houdek (DLF Seeds, s.r.o.)

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. (Mendelova univerzita v Brně) 

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny Akademie věd České republiky

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

Ing. Robert Tůma (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)

doc. Zdeněk Volek, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.)

VÚŽV v.v.i. > O nás > Struktura a orgány > Vědecká rada