Poradenská činnost Výzkumného ústavu živočišné výroby zahrnuje celou oblast chovu hospodářských zvířat. Obrátit se na nás můžete s dotazy týkajícími se chovu dojeného i masného skotu, malých přežvýkavců i jelenovitých, chovu prasat, včetně miniprasat, chovu koní, králíků, drůbeže, včetně japonských křepelek či s méně tradičními dotazy ohledně včelařství či chovu ryb. Rádi poradíme i s problematikou technologií pro chov hospodářských zvířat, včetně welfare, či s technologií a technikou výživy a krmení. Zodpovíme samozřejmě i veškeré dotazy z oblasti ekonomiky chovů, genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, z oboru etologie (chování zvířat) či z biologie reprodukce. V rámci naší činnosti řešíme rovněž tématiku ekologického zemědělství.

Vědečtí a odborní pracovníci jsou připraveni poradit a pomoci vám s celou škálou problémů z vaší chovatelské praxe a to jak formou konzultací po telefonu či on-line, tak formou aktivního poradenství přímo ve vašich chovech.

Můžete nás kontaktovat těmito způsoby:

on-line formulářem

Vyplňte krátký on-line formulář a náš poradce pro dané téma Vás kontaktuje Vámi požadovaným způsobem.
(Preferovaný způsob kontaktu)

e-mailem

Vaše dotazy posílejte elektronicky prostřednictvím emailové pošty na adresu poradenstvi@nullvuzv.cz. Na Váš emailový dotaz odpovíme v nejkratší možné době.

telefonicky

Volejte na pevnou linku 267 009 532 nebo mobilní telefon 731 650 833 (pondělí až pátek - od 9 do 16 hod.). Pokud nás nezastihnete, ozveme se Vám zpět.

poštou

Zašlete nám své dotazy písemně na adresu ústavu:
Poradenství VÚŽV, v. v. i.
Přátelství 815
Praha - Uhříněves
104 00

Pouze na základě znalostí skutečných problémů chovatelské praxe, je možné cíleně navrhovat potřebné výzkumné projekty a danou problematiku komplexně řešit. Cílem poradenství je kontakt a spolupráce se zemědělskou praxí, účinná pomoc při řešení aktuálních problémů a přenos výsledků výzkumu do praxe. Doufáme, že poradenství Výzkumného ústavu živočišné výroby bude vždy přispívat k dobrým chovatelským a ekonomickými výsledkům vašich podniků v souladu s trvale udržitelným zemědělstvím bez negativních dopadů na životní prostředí.

Ing. Eliška Nejedlá
Garant poradenství VÚŽV, v. v. i.

VÚŽV v.v.i. > Poradenství