Program IZdraK (Index zdraví krav) provádí výpočet selekčního indexu zdraví krav plemene holštýn. Vychází z požadavku zvyšování odolnosti vůči onemocnění klinickými mastitidami a poruchami paznehtů. Index zahrnuje znaky zdraví: výskyt onemocnění paznehtů celkem, výskyt infekčních a výskyt neinfekčních onemocnění paznehtů a výskyt klinických mastitid a dále produkční znaky, počet somatických buněk v mléce a znaky exteriéru. Při výpočtu se vychází z plemenných hodnot krav pro vybrané znaky selekčního indexu a ekonomických vah znaků vypočtených pomocí komplexního bio-ekonomického modelu programu ECOWEIGHT (Wolf a kol., 2013). V programu se jako doplňující index počítá také tzv. sub-index zdraví krav. Ten se stanoví pouze ze znaků zdraví. Index zdraví krav i sub-index zdraví krav je v programu počítán jen v tom případě, když jsou pro dané zvíře známy plemenné hodnoty pro všechny znaky, ze kterých je tvořen. V jiném případě se index zdraví krav rovná nule.

VÚŽV v.v.i. > Praxe > Software pro praxi > Index Zdraví Krav IZdraK