Laboratoře slouží k realizaci experimentálních analýz při řešení výzkumných projektů a grantů.
Veškeré moderní vybavení laboratoří je na vysoké úrovni, což zaručuje dosažení velmi kvalitních analytických výsledků, díky nimž je možné konkurovat na poli vědy ve světovém měřítku.

NABÍZÍME

MOŽNOST VYUŽITÍ NÁMI
PROVÁDĚNÝCH LABORATORNÍCH
ANALÝZ V RÁMCI VĚDECKÉ
SPOLUPRÁCE PŘI ŘEŠENÍ
VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ