AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR

Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe, SZIF aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny vč. DPH (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-27.

PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA

průměrná CZV mléka v ČR

(placená mlékárnami)

měsíc/rok Kč/l
12/2022 13,19
11/2022 12,81
10/2022 12,38
9/2022 11,97
8/2022 11,60
7/2022 11,40
6/2022 11,14
5/2022 10,90
4/2022 10,65
3/2022 10,37
2/2022 10,13
1/2022 9,99
Ø 2022 11,40
Ø 2021 9,04
Ø 2020 8,54
Pramen: MZe, Mlék (MZe) 6–12

průměrná CZV mléka v EU-27
měsíc/rok EUR/100 kg
12/2022* 57,81
11/2022 57,78
10/2022 56,64
9/2022 54,53
8/2022 52,37
7/2022 51,08
6/2022 49,40
5/2022 47,99
4/2022 46,23
3/2022 43,92
2/2022 42,50
1/2022 41,81
Ø 2022 50,17
Ø 2021 36,81
Ø 2020 34,15
* odhadované údaje

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC mléka polotučného
měsíc/rok CPV v Kč/l SC v Kč/l*
12/2022 16,02 23,50
11/2022 16,08 23,24
10/2022 15,47 23,16
9/2022 14,74 22,13
8/2022 14,57 22,09
7/2022 14,47 22,16
6/2022 14,08 21,06
5/2022 13,80 19,97
4/2022 13,46 19,49
3/2022 13,18 18,39
2/2022 12,97 19,49
1/2022 12,98 19,03
Ø 2022 14,32 21,14
Ø 2021 12,11 18,01
Ø 2020 12,00 19,15
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA

průměrná CZV v ČR
měsíc/rok mladí býci
Kč/kg JUT
krávy
Kč/kg JUT
11/2022 107,06 85,03
10/2022 106,83 84,44
9/2022 107,26 86,75
8/2022 106,53 86,73
7/2022 104,87 85,85
6/2022 106,31 82,31
5/2022 110,27 85,95
4/2022 109,74 83,40
3/2022 103,16 74,82
2/2022 98,21 69,50
1/2022 94,91 67,50
12/2021 92,76 68,11
Ø 2021 85,90 62,36
Ø 2020 82,07 55,46
Ø 2019 83,69 59,25
Pramen: SZIF

průměrná CZV v EU-27
měsíc/rok mladí býci tř. R3
EUR/100 kg JUT
krávy tř.  O3
EUR/100 kg JUT
12/2022 516,17 420,70
11/2022 510,15 429,69
10/2022 500,94 432,33
9/2022 497,52 440,20
8/2022 498,24 450,79
7/2022 490,82 453,40
6/2022 489,24 450,36
5/2022 508,30 462,94
4/2022 514,74 453,42
3/2022 495,60 421,95
2/2022 466,91 387,40
1/2022 452,64 360,75
Ø 2022 495,11 430,33
Ø 2021 394,02 314,81
Ø 2020 - 271,31
V roce 2022 dle týdenních průměrů.

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC v ČR

u hovězího masa zadního bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
12/2022 191,41 290,32
11/2022 192,09 289,56
10/2022 192,80 286,24
9/2022 194,10 278,29
8/2022 196,34 280,38
7/2022 197,53 266,05
6/2022 199,00 249,62
5/2022 198,50 256,55
4/2022 192,18 255,76
3/2022 184,65 236,59
2/2022 177,95 233,98
1/2022 176,43 226,07
Ø 2022 191,08 262,45
Ø 2021 157,22 219,63
Ø 2020 152,79 223,68
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA

průměrná CZV
prasat j. tř. SEU v ČR
měsíc/rok Kč/kg JUT
12/2022 191,41
11/2022 192,09
10/2022 192,80
9/2022 194,10
8/2022 196,34
7/2022 197,53
6/2022 199,00
5/2022 198,50
4/2022 192,18
3/2022 184,65
2/2022 177,95
1/2022 176,43
Ø 2022 191,08
Ø 2021 157,22
Ø 2020 152,79
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV prasat v EU-27
měsíc/rok tř. S

EUR/100 kg JUT

tř. E

EUR/100 kg JUT

12/2022 205,99 204,37
11/2022 202,31 198,57
10/2022 208,72 202,74
9/2022 214,08 210,49
8/2022 205,81 201,30
7/2022 199,97 193,10
6/2022 196,58 188,37
5/2022 194,83 186,29
4/2022 197,58 190,77
3/2022 174,31 169,71
2/2022 137,99 132,24
1/2022 134,34 131,56
Ø 2022 189,38 184,13
Ø 2021 149,71 142,99
Ø 2020 164,20 160,14
Pramen: Evropská komise
průměrné CPV a SC v ČR

u vepřové kýty bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
12/2022 93,59 126,06
11/2022 91,15 131,48
10/2022 93,79 131,92
9/2022 89,14 127,23
8/2022 86,26 126,00
7/2022 85,96 126,87
6/2022 86,48 126,25
5/2022 89,55 127,76
4/2022 88,76 123,11
3/2022 78,32 105,19
2/2022 72,85 107,03
1/2022 71,54 97,63
Ø 2022 85,62 121,38
Ø 2021 75,52 131,09
Ø 2020 85,27 140,28
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat


Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

tel.: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@nullvuzv.cz