AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR

Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe, SZIF aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny vč. DPH (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-27.

PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA

průměrná CZV mléka v ČR

(placená mlékárnami)

měsíc/rok Kč/l
8/2022 11,60
7/2022 11,40
6/2022 11,14
5/2022 10,90
4/2022 10,65
3/2022 10,37
2/2022 10,13
1/2022 9,99
12/2021 9,80
11/2021 9,54
10/2021 9,25
9/2021 9,02
Ø 2021 9,04
Ø 2020 8,54
Ø 2019 8,86
Pramen: MZe, Mlék (MZe) 6–12

průměrná CZV mléka v EU-27
měsíc/rok EUR/100 kg
8/2022* 51,89
7/2022 51,03
6/2022 49,40
5/2022 47,99
4/2022 46,23
3/2022 43,92
2/2022 42,50
1/2022 41,81
12/2021 41,24
11/2021 40,03
10/2021 38,68
9/2021 37,29
Ø 2021 36,81
Ø 2020 34,15
Ø 2019 34,78
* odhadované údaje

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC mléka polotučného
měsíc/rok CPV v Kč/l SC v Kč/l*
8/2022 14,57 22,09
7/2022 14,47 22,16
6/2022 14,08 21,06
5/2022 13,80 19,97
4/2022 13,46 19,49
3/2022 13,18 18,39
2/2022 12,97 19,49
1/2022 12,98 19,03
12/2021 12,46 18,84
11/2021 12,26 18,92
10/2021 12,29 18,63
9/2021 12,23 18,49
Ø 2021 12,11 18,01
Ø 2020 12,00 19,15
Ø 2019 12,20 20,23
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA

průměrná CZV v ČR
měsíc/rok mladí býci
Kč/kg JUT
krávy
Kč/kg JUT
8/2022 106,53 86,73
7/2022 104,87 85,85
6/2022 106,31 82,31
5/2022 110,27 85,95
4/2022 109,74 83,40
3/2022 103,16 74,82
2/2022 98,21 69,50
1/2022 94,91 67,50
12/2021 92,76 68,11
11/2021 90,99 67,44
10/2021 88,89 66,83
9/2021 88,10 66,09
Ø 2021 85,90 62,36
Ø 2020 82,07 55,46
Ø 2019 83,69 59,25
Pramen: SZIF

průměrná CZV v EU-27
měsíc/rok mladí býci tř. R3
EUR/100 kg JUT
krávy tř.  O3
EUR/100 kg JUT
8/2022* 498,24 450,79
7/2022* 490,82 453,40
6/2022* 489,24 450,36
5/2022* 508,30 462,94
4/2022* 514,74 453,42
3/2022* 495,60 421,95
2/2022* 466,91 387,40
1/2022* 452,64 360,75
12/2021 441,32 346,04
11/2021 432,15 347,98
10/2021 416,30 338,73
9/2021 400,10 332,40
Ø 2021 394,02 314,81
Ø 2020 - 271,31
Ø 2019 360,28 283,57
* průměr z týdenních cen

Pramen: Evropská komise

průměrné CPV a SC v ČR

u hovězího masa zadního bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
8/2022 196,34 280,38
7/2022 197,53 266,05
6/2022 199,00 249,62
5/2022 198,50 256,55
4/2022 192,18 255,76
3/2022 184,65 236,59
2/2022 177,95 233,98
1/2022 176,43 226,07
12/2021 171,83 221,40
11/2021 170,58 220,21
10/2021 161,58 223,43
9/2021 156,92 217,40
Ø 2021 157,22 219,63
Ø 2020 152,79 223,68
Ø 2019 153,50 223,96
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA

průměrná CZV
prasat j. tř. SEU v ČR
měsíc/rok Kč/kg JUT
8/2022 44,25
7/2022 43,34
6/2022 43,54
5/2022 45,06
4/2022 42,63
3/2022 33,03
2/2022 31,23
1/2022 32,27
12/2021 32,27
11/2021 31,84
10/2021 32,27
9/2021 32,90
Ø 2021 33,48
Ø 2020 40,71
Ø 2019 40,90
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV prasat v EU-27
měsíc/rok tř. S

EUR/100 kg JUT

tř. E

EUR/100 kg JUT

8/2022 205,81 201,30
7/2022 199,96 193,10
6/2022 196,58 188,37
5/2022 194,83 186,29
4/2022 197,58 190,77
3/2022 174,31 169,71
2/2022 137,99 132,24
1/2022 134,34 131,56
12/2021 133,48 131,41
11/2021 132,29 128,66
10/2021 135,25 130,53
9/2021 143,97 137,22
Ø 2021 149,71 142,99
Ø 2020 164,20 160,14
Ø 2019 171,05 169,07
Pramen: Evropská komise
průměrné CPV a SC v ČR

u vepřové kýty bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg*
8/2022 86,26 126,00
7/2022 85,96 126,87
6/2022 86,48 126,25
5/2022 89,55 127,76
4/2022 88,76 123,11
3/2022 78,32 105,19
2/2022 72,85 107,03
1/2022 71,54 97,63
12/2021 73,93 126,83
11/2021 73,64 127,85
10/2021 73,55 129,34
9/2021 73,44 131,45
Ø 2021 75,52 131,09
Ø 2020 85,27 140,28
Ø 2019 82,68 131,80
* včetně DPH

Pramen: ČSÚ

V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat


Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

tel.: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@nullvuzv.cz