AKTUÁLNÍ CENOVÝ VÝVOJ ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT V ČR

Na této stránce jsou převzaty a pravidelně aktualizovány ze statistických institucí (ČSÚ, MZe, SZIF aj.) průměrné tržní ceny nejvýznamnějších zemědělských komodit – mléka, jatečného skotu a prasat.
U vybraných komodit jsou uváděny jak ceny zemědělských výrobců (CZV), tak ceny průmyslových výrobců (CPV) a spotřebitelské ceny (SC). Pro možnost srovnání vývoje jsou některé ceny v ČR doplněny průměrnými cenami ve státech EU-28.

PRŮMĚRNÉ CENY MLÉKA

průměrná CZV mléka v ČR
měsíc/rok Kč/l
11/2019 8,91
10/2019 8,79
9/2019 8,66
8/2019 8,61
7/2019 8,62
6/2019 8,68
5/2019 8,84
4/2019 8,89
3/2019 8,96
2/2019 9,03
1/2019 9,07
12/2018 9,09
Ø 2018 8,57
Ø 2017 8,55
Ø 2016 6,70
Pramen: MZe

průměrná CZV mléka v EU-28
měsíc/rok Kč/l*
11/2019 9,18
10/2019 9,22
9/2019 9,14
8/2019 8,91
7/2019 8,80
6/2019 8,79
5/2019 8,95
4/2019 9,06
3/2019 9,06
2/2019 9,23
1/2019 9,22
12/2018 9,43
Ø 2018 8,98
Ø 2017 9,43
Ø 2016 7,89
Pramen: Evropská komise

* dle průměrného kurzu v daném období (ČNB).

Pro přepočet litrů a kg byl využit koeficient 1,027.

průměrné CPV a SC mléka polotučného
měsíc/rok CPV v Kč/l SC v Kč/l
11/2019 12,40 20,55
10/2019 12,36 20,34
9/2019 12,17 20,06
8/2019 12,20 20,38
7/2019 12,27 20,24
6/2019 12,19 19,95
5/2019 12,19 20,75
4/2019 12,14 20,06
3/2019 12,15 20,22
2/2019 12,07 20,12
1/2019 11,91 19,27
12/2018 11,78 19,67
Ø 2018 11,82 19,83
Ø 2017 11,48 19,59
Ø 2016 11,30 17,99
Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY JATEČNÝHO SKOTU A HOVĚZÍHO MASA

průměrná CZV v ČR
měsíc/rok mladí býci
Kč/kg JUT
krávy
Kč/kg JUT
11/2019 82,70 56,98
10/2019 82,64 57,91
9/2019 82,80 58,74
8/2019 83,04 59,63
7/2019 83,47 61,15
6/2019 83,95 62,30
5/2019 84,71 61,21
4/2019 84,88 60,49
3/2019 84,61 59,57
2/2019 84,68 59,01
1/2019 83,84 58,18
12/2018 83,80 58,17
Ø 2018 85,57 60,77
Ø 2017 87,24 60,57
Ø 2016 86,33 58,03
Pramen: SZIF

průměrná CZV v EU-28
měsíc/rok mladí býci tř. R3
Kč/kg JUT*
krávy tř. O3
Kč/kg JUT*
11/2019 91,95 69,33
10/2019 90,97 70,67
9/2019 91,26 72,98
8/2019 90,51 73,71
7/2019 88,87 74,04
6/2019 90,79 75,41
5/2019 93,43 76,50
4/2019 93,10 74,86
3/2019 94,43 73,16
2/2019 95,49 71,91
1/2019 96,13 71,03
12/2018 97,04 69,64
Ø 2018 97,35 75,17
Ø 2017 99,97 76,59
Ø 2016 99,62 73,36
Pramen: Evropská komise

* dle průměrného kurzu v daném období (ČNB).

průměrné CPV a SC v ČR

u hovězího masa zadního

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg
11/2019 153,32 227,52
10/2019 153,60 228,35
9/2019 153,48 223,54
8/2019 153,51 227,54
7/2019 153,52 224,61
6/2019 154,14 221,79
5/2019 153,79 222,44
4/2019 153,66 222,70
3/2019 153,27 219,53
2/2019 153,34 220,33
1/2019 154,03 220,81
12/2018 153,93 222,23
Ø 2018 154,10 222,70
Ø 2017 153,87 217,64
Ø 2016 149,14 206,32
Pramen: ČSÚ

PRŮMĚRNÉ CENY PRASAT A VEPŘOVÉHO MASA

průměrná CZV
prasat j. tř. SEU
měsíc/rok Kč/kg JUT
11/2019 45,32
10/2019 45,34
9/2019 44,91
8/2019 43,84
7/2019 43,73
6/2019 42,40
5/2019 39,36
4/2019 36,44
3/2019 33,86
2/2019 33,77
1/2019 34,34
12/2018 34,29
Ø 2018 34,81
Ø 2017 41,58
Ø 2016 37,79
Pramen: ČSÚ

průměrná CZV prasat v EU-28
měsíc/rok tř. S

Kč/kg JUT*

tř. E

Kč/kg JUT*

11/2019 48,00 47,59
10/2019 47,56 46,96
9/2019 47,65 47,01
8/2019 46,81 46,14
7/2019 45,57 44,86
6/2019 45,94 45,49
5/2019 44,81 44,49
4/2019 43,03 42,69
3/2019 37,37 36,49
2/2019 35,46 34,89
1/2019 34,95 34,45
12/2018 35,42 35,04
Ø 2018 36,85 36,42
Ø 2017 42,66 42,32
Ø 2016 39,78 39,46
Pramen: Evropská komise

* dle průměrného kurzu v daném období (ČNB).

průměrné CPV a SC v ČR

u vepřové kýty bez kosti

měsíc/rok CPV v Kč/kg SC v Kč/kg
11/2019 90,62 137,98
10/2019 88,00 134,66
9/2019 86,90 133,46
8/2019 85,86 135,63
7/2019 86,04 133,74
6/2019 84,77 132,30
5/2019 81,54 132,08
4/2019 77,97 123,51
3/2019 70,12 122,06
2/2019 69,84 121,28
1/2019 70,15 124,85
12/2018 70,81 121,10
Ø 2018 70,61 123,77
Ø 2017 78,56 123,09
Ø 2016 74,16 113,42
Pramen: ČSÚ

V případě jakýchkoliv dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat


Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i

Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

tel.: +420 267 009 529
e-mail:
syrucek.jan@nullvuzv.cz