TémaŠkolitel
Algoritmy genomického hodnocení hospodářských zvířat s využitím všech dostupných zdrojů o jedincích a genotypech Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Efekty křížení v hodnocení hospodářských zvířat Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Hodnocení ekonomické efektivity chovu dojeného skotu v podmínkách Společné zemědělské politiky EU Syrůček Jan, Ing., Ph.D.
Nelineární závislostí mezi sledovanými vlastnostmi u dojeného skotu, stanovení genetických parametrů a upřesněné sestavení souhrnných selekčních indexů Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Odhad genetické diverzity uvnitř a mezi plemeny koní zařazených do genetických rezerv České republiky Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Odolnost a adaptační schopnosti dojnic v podmínkách intenzivního chovu Řehák Dalibor, Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u dojeného skot s využitím genomických informací Vostrý Luboš, Doc. Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u masného skotu Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Optimalizace selekčního programu u ovcí Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Předpověď plemenné hodnoty a zdokonalení šlechtitelského programu koní v České republice Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Předpověď plemenné hodnoty se zohledněním neaditivní genových účinků v chovu ovcí Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Stanovení genetických parametrů pro dlouhověkost u dojeného skotu a analýza vztahu dlouhověkosti k onemocnění u skotu Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Stanovení genetických parametrů pro onemocnění končetin u dojeného skotu a návrh genetického hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty) této vlastnosti Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
Stanovení genetických parametrů pro výskyt mastitid u dojeného skotu a návrh hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty) pro odolnost proti mastitidám Zavadilová Ludmila, Ing., CSc.
1. až 14. záznam z 14


VÚŽV v.v.i. > Nabídka témat pro PhD studenty