Odolnost a adaptační schopnosti dojnic v podmínkách intenzivního chovu