Nuclear and cytoplasmic transfer: Human applications and concerns.

FULKA, Josef a FULKOVÁ, Helena. Nuclear and cytoplasmic transfer: Human applications and concerns.. In In Vitro Fertilization. Springer Nature Switzerland AG: Springer, 2019, s. 869-875. ISBN 978-3-319-43010-2.
Kateg. publikaceMonografie, brožury, knihy, kapitoly v knize
Interní odkaz19090.pdf
Abstrakt

The chapter discusses possibilities of cytoplasmic and nuclear transfer in human assisted reproduction.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníBiologie reprodukce
Pracovní skupinaEmbryobiotechnologie