Hledat
PublikaceRok
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Co může dělat z telat pesimisty a co optimisty?. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 38-39. ISSN . 2023
CEACERO, Francisco, NY, Veit, KOTRBA, Radim, BARTOŇ, Luděk, ČUPIČ, Stipan, BUREŠ, Daniel, TUREK, Jiří, KOMÁRKOVÁ, Martina a NEEDHAM, Tersia. Combined effects of supplementation of amino acids and immunocastration in first antler growth of farmed fallow deer (Dama dama). Animal Production Science , 2023, roč. 63(SPECIAL ISSUE: IDBC 2022), s. Article number: 22258. ISSN 1836-5787. 2023
HOFFMAN, L., INGLE, P., HEMANT KOHLE, A., ZHANG, S., YANG, Z., BEYA, M., BUREŠ, Daniel a COZZOLINO, D. Discrimination of lamb (Ovis aries), emu (Dromaius novaehollandiae), camel (Camelus dromedarius) and beef (Bos taurus) binary mixtures using a portable near infrared instrument combined with chemometrics. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectrocsopy, 2023, 294, Article number: 122506. ISSN 1386-1425. 2023
SYRŮČEK, Jan., 2023 Ekonomické souvislosti ve vztahu ke zdraví skotu. In Zdraví a welfare skotu = konkurenceschopnost a udržitelnost chovu. Praha: Zemědělský svaz ČR, s. 38-53. ISSN 2023
COZZOLINO, Daniel, BUREŠ, Daniel a HOFFMAN, Louwrens C. Evaluating the Use of a Similarity Index (SI) Combined with near Infrared (NIR) Spectroscopy as Method in Meat Species Authenticity. Foods, 2023, 12, Article number: 182. ISSN 2304-8158. 2023
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Hustota ustájení telat versus zdraví a užitkovost. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 47-49. ISSN 0027-8068. 2023
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Index zdraví holštýnského skotu. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil a KAŠNÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-291-2. 2023-02-27. 2023
ROZKOT, Miroslav. Je používání hormonu v chovu prasat stále aktuální?. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 24-25. ISSN . 2023
MIKULÁŠKOVÁ, Klára. Líhnutí a welfare kuřat brojlerů. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 56-57. ISSN . 2023
LOUČKA, Radko., 2023 Lupina – kvalitní objemné krmivo. In Uspořádání semináře, Pasohlávky 2. 2. 2023. : , s. . ISSN 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má úroveň welfare zvířat vliv na spotřebu antimikrobik?. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 57-60. ISSN 0027-8068. 2023
TAUBNER, Tomáš., 2023 Mezinárodní workshop zaměřený na oxidační stabilitu, analýzu kanabinoidů a antibakteriální aktivitu u pokusu s kuřaty krmenými směsí s přídavkem produktů z konopí. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 2023-02-20. ISSN 2023
RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KRUPOVÁ, Zuzana, BRZÁKOVÁ, Michaela, BORKOVÁ, Markéta, ELICH, Ondřej, DRAGOUNOVÁ, Hedvika, SEYDLOVÁ, Růžena a SZTANKÓOVÁ, Zuzana. Milk Quality, Somatic Cell Count, and Economics of Dairy Goats Farm in the Czech Republic. In Goat Science - Environment, Health and Economy. Dairying Public Utility Association, Hungary: Hungarian Sheep and Goat Dairying Public Utility Association, 2023, s. n. ISBN 978-1-78984-709-3. 2023
MIKULÁŠKOVÁ, Klára. Nová studie ukazuje potenciál čichu koní. Koně & Lidé, 2023, roč. 2023(2), s. 36-42. ISSN . 2023
FULKOVÁ, Helena, LOI, Pasqualino, CZERNIK, Marta, SURANI, Azim a FULKA, Jr. Josef. Omne vivum ex ovo: the oocyte reprogramming and remodeling activities. Reproduction, 2023, 165, R75-R89. ISSN 1470-1626. 2023
SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, ŘEHÁK, Dalibor, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BURDYCH, Jiří. Recent development of economic indicators on Czech dairy farms. Agricultural Economics- Czech, 2023, 69, 45-54. ISSN 0139-570X. 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a STANĚK, Stanislav. Vliv drbadel na welfare dojeného skotu. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 41-43. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Vliv managementu odchovu telat na antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. . ISSN 0027-8068. 2023
SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Vývoj ceny mléka v ČR a v EU.. Zemědělec, 2023, roč. 31(9), s. 11-13. ISSN . 2023
LOUČKA, Radko., 2022 70 let silážování v ČR. In Způsoby sklizně a konzervace doporučených hybridů kukuřice, vojtěšky, čiroku a mláta. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. Prezentace. ISSN 2022
1 2 3 11 101 194 Next › Poslední » 1. až 20. záznam z 3867


VÚŽV v.v.i. > Publikace