Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu

Číslo projektu QJ1610489
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Novák Karel, prom.biol., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

1. Charakterizovat variabilitu genů, které ovlivňují odolnost vůči infekcím, v produkčních populacích mléčného skotu v ČR.
2. Pomocí vyvinutých genotypovacích testů popsat selekční procesy a zpětně odvodit adaptační význam jednotlivých mutantních variant.
3. Asociovat mutantní varianty s dostupnými údaji o produkčních a zdravotních znacích.
4. Na základě výsledků budou vypracována metodická doporučení využitelná chovatelskými svazy, chovateli a plemenářskými firmami.

Období2016 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1610489