Seminář na Hrádku

16.4.2012

Dne 30. dubna 2009 pořádá
KIS Pardubického kraje profesní školení
s odbornou tématikou zaměřenou na chov prasat.