Interní odkazy VÚŽV

Odkazy mohou být dostupné pouze z inranetu VÚŽV, po připojení k podnikové síti.

HELPDESK

Správa požadavků interní podpory

INTRANET

Intranet, dostupný pouze z vnitřní sítě

E-MAIL

Webové rozhraní e-mailu VÚŽV.

OBD

Bibliografická databáze VÚŽV.