Název odděleníTýmy oddělení
Biologie reprodukce Regulace zrání savčích oocytů
, Embryobiotechnologie
Etologie Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých
, Etologie a welfare skotu a prasat
Fyziologie výživy a jakost produkce Drůbež
, Laboratoř mikrobiologie
, Laboratoře
, Výživa a experimentální chov brojlerových králíků
, Výzkum s využitím laboratorních hlodavců
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat Dojený skot
, Ekonomika chovu a program ECOWEIGHT
, Koně
, Masný skot
, Molekulární genetika
, Ovce a kozy
, Prasata
Chov prasat Produkční systémy chovu prasat
, Reprodukce prasat
, Klasifikace JUT prasat
Chov skotu Chov dojeného skotu
, Ekonomika odvětví chovu skotu
, Chov masného skotu a kvalita masa
Národní centrum pro genetické zdroje
Technologie a technika chovu hospodářských zvířat Hodnocení a tvorba chovného prostředí
, Technologie a management chovu přežvýkavců
, Technologie a management chovu přežvýkavců II.
Výživa a krmení hospodářských zvířat Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců
, Výživa vysokoužitkových dojnic
1. až 9. záznam z 9


VÚŽV v.v.i. > Seznam výzkumných oddělení