Název odděleníTýmy oddělení
Biologie reprodukce Regulace zrání savčích oocytů
Embryobiotechnologie
Chov prasat Produkční systémy chovu prasat
Reprodukce prasat
Klasifikace JUT prasat
Chov skotu Chov dojeného skotu
Ekonomika odvětví chovu skotu
Etologie Etologie a welfare jelenovitých a koňovitých
Etologie a welfare skotu a prasat
Fyziologie výživy a jakost produkce Drůbež
Laboratoř mikrobiologie
Laboratoře
Výživa a experimentální chov brojlerových králíků
Výzkum s využitím laboratorních hlodavců
Genetika a šlechtění hospodářských zvířat Biometrická jednotka
Dojený skot
Ekonomika chovu a program ECOWEIGHT
Koně
Masný skot
Molekulární genetika
Ovce a kozy
Prasata
Národní centrum pro genetické zdroje
Technologie a technika chovu hospodářských zvířat Hodnocení a tvorba chovného prostředí
Technologie a management chovu přežvýkavců I.
Technologie a management chovu přežvýkavců II.
Výživa a krmení hospodářských zvířat Predikce nutriční hodnoty krmiv a trávení u přežvýkavců
Výživa vysokoužitkových dojnic


VÚŽV v.v.i. > Seznam výzkumných oddělení