Mezinárodní konference dne 4. června 2009

6.5.2012

MZLU v Brně a VÚŽV,v.v.i. pracoviště Kostelec nad Orlicí si Vás dovolují pozvat
na mezinárodní konferenci
"Aktuální poznatky v chovu a šlechtění prasat", která se bude konat dne
4. června 2009 na MZLU v Brně.

Seminář Transfer výsledků výzkumu

6.5.2012

Dne 5.5.2009 se uskutečnil seminář "Transfer výsledků výzkum v oblasti živočišné produkce do praxe" pořádaný VÚŽV,v.v.i. ve spolupráci s ÚZEI pro zemědělské poradce a profesory středních odborných škol v prostorách velkého sálu ÚZEI v Praze.