SPRÁVNÁ CHOVATELSKÁ PRAXE v chovu skotu

16.10.2012

Středním zemědělským odborným školám jsou určeny učební podpůrné texty autorů
O. Doležal a I. Bečková
"SPRÁVNÁ CHOVATELSKÁ PRAXE
v chovu skotu".