WELLUP – porodní kotec prasnic pro 21. století

Nový typ kotce WELLUP umožňuje sloučit výhody dosud používaného klecového ustájení s přednostmi volného kotcového ustájení a vyhovět legislativním požadavkům na welfare prasnic. U alternativních porodních kotců pro prasnice je zásadním problémem příkrm selat. Řešením bylo umístit krmítko do stěny kotce tak, aby většina objemu krmiva byla v prostoru mimo kotec a v kotci byla pouze část s minimálním objemem krmiva v korýtku pro selata. Po spotřebování krmiva selaty v korýtku se teprve dosype krmivo ze zásobníku mimo kotec. S výrobci technologie bude uzavřena licenční smlouva.

VÚŽV v.v.i. >