Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. zastupuje Českou republiku v akci COST CA22112: « Evropská síť pro fenomiku hospodářských zvířat – EU-LI-PHE» (2023-2027).

EU-LI-PHE se zaměřuje na fenotypizaci, protože znalost fenotypu je limitujícím faktorem ve všech oblastech genetiky a genomiky hospodářských zvířat. Cílem akce je proto vyvinout, integrovat, organizovat a implementovat technologie, nástroje, metody, přístupy, modely, odborné znalosti a zdroje užitečné pro zjišťování a interpretaci fenomu zvířat s cílem získat nové vědecké poznatky a aplikace v odvětvích živočišné výroby.

 

Vítáme veškerou spolupráci s vědeckou, odbornou i chovatelskou veřejností.

 

V případě zájmu se obraťte na Ing. Ludmilu Zavadilovou, CSc.

zavadilova.ludmila@nullvuzv.cz, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat

VÚŽV v.v.i. > COST