Laboratoře slouží k realizaci experimentálních analýz při řešení výzkumných projektů a grantů. Veškeré moderní vybavení laboratoří je na vysoké úrovni, což zaručuje dosažení velmi kvalitních analytických výsledků, díky nimž je možné konkurovat na poli vědy ve světovém měřítku.