SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wpvu_posts` AS `t` WHERE ( ( `t`.`post_status` IN ( 'publish' ) ) AND ( `t`.`post_type` = 'publikace' ) ) ORDER BY `t`.`post_modified` DESC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 50

Export citaci

31226
$citace_cz:ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BARTOŠOVÁ, Jitka a VYSKOČILOVÁ, Zuzana. Bez etologie to v každodenním životě chovatele skotu nejde. Náš chov, 2024, roč. 84(1), s. 41-42. ISSN .
$citace_en:ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BARTOŠOVÁ, Jitka and VYSKOČILOVÁ, Zuzana. Ethology is important in everyday life of dairy farmer. Náš chov, 2024, vol. 84(1), p. 41-42. ISSN .
31223
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Stájové ovzduší - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 114-118. ISSN .
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Stable air - prevention of antimicrobial resistance in farm animals. Selská revue, 2024, vol. 2024(2), p. 114-118. ISSN .
31169
$citace_cz:VOLEK, Zdeněk, HARTOVÁ, Adéla, TAUBNER, Tomáš, PLACHÝ, Vladimír, ZITA, Lukáš a ŠUFLIARSKÝ, Peter. Využití kukuřičných otrub ve výkrmových dietách králíků. Krmivářství, 2024, roč. 28(2), s. 36-38. ISSN 1212-9992.
$citace_en:VOLEK, Zdeněk, HARTOVÁ, Adéla, TAUBNER, Tomáš, PLACHÝ, Vladimír, ZITA, Lukáš and ŠUFLIARSKÝ, Peter. The use of maize bran in the diets for growing-fattening rabbits. Krmivářství, 2024, vol. 28(2), p. 36-38. ISSN 1212-9992.
31067
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Materiál, zařízení, vybavení, pomůcky, nářadí - biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 124-127. ISSN .
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Material, equipment, tools, instruments - biosecurity - prevention of antimicrobial resistance in farm animals. Selská revue, 2024, vol. 2024(2), p. 124-127. ISSN .
31024
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Technologie - biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(1), s. 98-101. ISSN .
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Technology - biosecurity - prevention of antimicrobial resistance in farm animals. Selská revue, 2024, vol. 2024(1), p. 98-101. ISSN .
31173
$citace_cz:GAISLEROVÁ, Marie. Vitamín A ve výživě skotu. Krmivářství, 2024, roč. 28(1), s. 25. ISSN .
$citace_en:GAISLEROVÁ, Marie. Vitamin A in cattle nutrition. Krmivářství, 2024, vol. 28(1), p. 25. ISSN .
31171
$citace_cz:VYSKOČILOVÁ, Zuzana, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Současný pohled vědců na rizika chovu telat dojeného skotu v individuálním ustájení. Selská revue, 2024, roč. 2024(n), s. 126-128. ISSN .
$citace_en:VYSKOČILOVÁ, Zuzana, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes and ŠÁROVÁ, Radka. The current scientist's opinion on risks of breeding dairy calves in individual housing systems. Selská revue, 2024, vol. 2024(n), p. 126-128. ISSN .
31147
$citace_cz:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, Josef, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr. Šlechtění dojeného skotu na zvýšení účinnosti krmiva s využitím spektrometrie mléka z kontroly užitkovosti. Chovatelské listy, 2024, roč. 2024(1), s. 26-29. ISSN .
$citace_en:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, Josef, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa and FLEISCHER, Petr. Breeding of dairy cattle to increase feed efficiency using milk spectrometry from performance control. Chovatelské listy, 2024, vol. 2024(1), p. 26-29. ISSN .
31145
$citace_cz:CALTA, Jan, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, ČÍTEK, Jaroslav, DVOŘÁKOVÁ MACHOVÁ, Karolína, TICHÝ, Ladislav, STIBAL, Jan a VOSTRÝ, Luboš. Selecting an appropriate statistical model for estimating genetic parameters: A case study of pig maternal breeds in Czechia. Livestock Science, 2024, 283, Article Number: 105457. ISSN 1871-1413.
$citace_en:CALTA, Jan, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, ČÍTEK, Jaroslav, DVOŘÁKOVÁ MACHOVÁ, Karolína, TICHÝ, Ladislav, STIBAL, Jan and VOSTRÝ, Luboš. Selecting an appropriate statistical model for estimating genetic parameters: A case study of pig maternal breeds in Czechia. Livestock Science, 2024, 283, Article Number: 105457. ISSN 1871-1413.
31104
$citace_cz:KRUPOVÁ, Zuzana, VRÁBLÍK, Miroslav, VESELÁ, Zdeňka a MALÁT, Kamil, 2024 Ekonomika chovu a šlechtění masného skotu. In Trendy ve zdraví a reprodukci masných stád. Střítež u Jihlavy: NTG AGRI, s. Prezentace. ISSN
$citace_en:KRUPOVÁ, Zuzana, VRÁBLÍK, Miroslav, VESELÁ, Zdeňka a MALÁT, Kamil, 2024 Economics of farm and breeding in beef cattle. In Trendy ve zdraví a reprodukci masných stád. Střítež u Jihlavy: NTG AGRI, s. Prezentace. ISSN
31102
$citace_cz:KRUPOVÁ, Zuzana a VESELÁ, Zdeňka. Vyhodnocení ekonomiky chovu a šlechtění v návaznosti na tvorbu ekonomických selekčních indexů pro masný skot. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2024, roč. 31(1), s. 34-36. ISSN .
$citace_en:KRUPOVÁ, Zuzana and VESELÁ, Zdeňka. Evaluation of farm economics and breeding in context of the construction of economic selection indices for beef cattle. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2024, vol. 31(1), p. 34-36. ISSN .
31095
$citace_cz:KRUPOVÁ, Zuzana, KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil, BAUER, Jiří a WOLFOVÁ, Marie. Udder, Claw, and Reproductive Health in Genomic Selection of the Czech Holstein. Animals, 2024, 14, Article Number: 864. ISSN 2076-2615.
$citace_en:KRUPOVÁ, Zuzana, KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil, BAUER, Jiří and WOLFOVÁ, Marie. Udder, Claw, and Reproductive Health in Genomic Selection of the Czech Holstein. Animals, 2024, 14, Article Number: 864. ISSN 2076-2615.
31093
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické důsledky onemocnění u dojeného skotu. Náš chov, 2024, roč. 84(5), s. 22-25. ISSN 0027-8068.
$citace_en:SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna and BARTOŇ, Luděk. Economic consequences of disease in dairy cattle. Náš chov, 2024, vol. 84(5), p. 22-25. ISSN 0027-8068.
31091
$citace_cz:CZAUDERNA, Marian, TAUBNER, Tomáš a WOJTAK, Wiktoria. Comparative Study of Gas and Liquid Chromatography Methods for the Determination of Underivatised Neutral and Acidic Cannabinoids and Cholesterol. Molecules, 2024, 29, Article Number: 2165. ISSN 1420-3049.
$citace_en:CZAUDERNA, Marian, TAUBNER, Tomáš and WOJTAK, Wiktoria. Comparative Study of Gas and Liquid Chromatography Methods for the Determination of Underivatised Neutral and Acidic Cannabinoids and Cholesterol. Molecules, 2024, 29, Article Number: 2165. ISSN 1420-3049.
31080
$citace_cz:CONSOLACION, Jerico, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, LEBEDOVÁ, Nicole, ILLEK, Josef, ŠKORIČ, Misa a NEEDHAM, Tersia., 2024 Effects of Lupine Meal on the Growth Performance, Reproductive Development, and Seminal Plasma Biochemical Profiles of Fleckvieh Bull Cattle. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. 127. ISSN
$citace_en:CONSOLACION, Jerico, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, LEBEDOVÁ, Nicole, ILLEK, Josef, ŠKORIČ, Misa a NEEDHAM, Tersia., 2024 Effects of Lupine Meal on the Growth Performance, Reproductive Development, and Seminal Plasma Biochemical Profiles of Fleckvieh Bull Cattle. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. 127. ISSN
31078
$citace_cz:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a SYRŮČEK, Jan., 2024 Estimation of negative energy balance using milk components with receiver operating characteristic (ROC) analysis. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. 111. ISSN
$citace_en:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a SYRŮČEK, Jan., 2024 Estimation of negative energy balance using milk components with receiver operating characteristic (ROC) analysis. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. 111. ISSN
31076
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor., 2024 Milk fatty acids as potential biomarkers of negative energy balance in early-lactation dairy cows. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. poster. ISSN
$citace_en:SYRŮČEK, Jan, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor., 2024 Milk fatty acids as potential biomarkers of negative energy balance in early-lactation dairy cows. In XXIII Middle European Buiatrics Congress. Brno: Veterinární univerzita, s. poster. ISSN
31031
$citace_cz:ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš, TAUBNER, Tomáš a SKŘIVANOVÁ, Věra. Effect of genotype on performance, vitamin and carotenoid deposition, oxidative stability, fatty acid profile and sensory characteristics in cockerels housed on litter and in mobile boxes on pasture. Italian Journal of Animal Science, 2024, 23, 557-569. ISSN 1594-4077.
$citace_en:ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš, TAUBNER, Tomáš and SKŘIVANOVÁ, Věra. Effect of genotype on performance, vitamin and carotenoid deposition, oxidative stability, fatty acid profile and sensory characteristics in cockerels housed on litter and in mobile boxes on pasture. Italian Journal of Animal Science, 2024, 23, 557-569. ISSN 1594-4077.
31028
$citace_cz:LANZONI, Davide, SKŘIVANOVÁ, Eva, Pinotti, L., REBUCCI, Raffaella, BALDI, Antonella a GIROMINI, Carlotta. Review: Nutritional aspects of hemp-based products and their effects on health and performance of monogastric animals. Animal, 2024, 18, Article Number: 101058. ISSN 1751-7311.
$citace_en:LANZONI, Davide, SKŘIVANOVÁ, Eva, Pinotti, L., REBUCCI, Raffaella, BALDI, Antonella and GIROMINI, Carlotta. Review: Nutritional aspects of hemp-based products and their effects on health and performance of monogastric animals. Animal, 2024, 18, Article Number: 101058. ISSN 1751-7311.
31026
$citace_cz:CONSOLACION, Jerico, CEACERO, Francisco, MUSA, Abubakar Sadiq, NY, Veit, KOTRBA, Radim, ILLEK, Josef, ŠKORIČ, Miša a NEEDHAM, Tersia. Reproductive tract morphology and symmetry of farmed common eland (Tragelaphus oryx) bulls, and their relationship with secondary sexual traits and social rank. Animal Reproduction Science, 2024, 263, Article Number: 107438. ISSN 0378-4320.
$citace_en:CONSOLACION, Jerico, CEACERO, Francisco, MUSA, Abubakar Sadiq, NY, Veit, KOTRBA, Radim, ILLEK, Josef, ŠKORIČ, Miša and NEEDHAM, Tersia. Reproductive tract morphology and symmetry of farmed common eland (Tragelaphus oryx) bulls, and their relationship with secondary sexual traits and social rank. Animal Reproduction Science, 2024, 263, Article Number: 107438. ISSN 0378-4320.
30992
$citace_cz:MUSA, Abubakar S., NEEDHAM, Tersia, KOTRBA, Radim a CEACERO, Francisco. Activity and social behaviour of farmed common eland (Taurotragus oryx), and the effect of immunocastration thereon. Applied Animal Behaviour Science, 2024, 272, Article Number: 106189. ISSN 0168-1591.
$citace_en:MUSA, Abubakar S., NEEDHAM, Tersia, KOTRBA, Radim and CEACERO, Francisco. Activity and social behaviour of farmed common eland (Taurotragus oryx), and the effect of immunocastration thereon. Applied Animal Behaviour Science, 2024, 272, Article Number: 106189. ISSN 0168-1591.
30990
$citace_cz:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BARTOŇ, Luděk. Detekce negativní energetické bilance u dojnic pomocí nástrojů precizního zemědělství. Náš chov, 2024, roč. 84(4), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
$citace_en:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna and BARTOŇ, Luděk. Detection of negative energy balance in dairy cows using tools of precision dairy farming. Náš chov, 2024, vol. 84(4), p. 72-74. ISSN 0027-8068.
30984
$citace_cz:SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun a ŠÁROVÁ, Radka. Kanibalismus u prasat: Prevence okusování ocásků a možná řešení II.díl. Selská revue, 2023, roč. 2023(7), s. 103-105. ISSN .
$citace_en:SEKYROVÁ, Veronika, ILLMANN, Gudrun and ŠÁROVÁ, Radka. Cannibalism in pigs: Prevention of tail biting and possible solutions Part II. Selská revue, 2023, vol. 2023(7), p. 103-105. ISSN .
30982
$citace_cz:HOFFMAN, Louwrens Christiaan, SILBERBAUER, Bianca, NEEDHAM, Tersia, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a STRYDOM, Philip E. The Effect of Sex on the Chemical and Mineral Composition of the Meat, Bone and Liver of Giraffe (Giraffa giraffa angolensis). Foods, 2024, 13, Article Number: 394. ISSN 2304-8158.
$citace_en:HOFFMAN, Louwrens Christiaan, SILBERBAUER, Bianca, NEEDHAM, Tersia, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim and STRYDOM, Philip E. The Effect of Sex on the Chemical and Mineral Composition of the Meat, Bone and Liver of Giraffe (Giraffa giraffa angolensis). Foods, 2024, 13, Article Number: 394. ISSN 2304-8158.
30979
$citace_cz:SCHNEIDEROVÁ, Irena, PLUHÁČEK, Jan, BEARDER, Simon a ROSTI, Hana. Bioacoustics reveals the uniqueness of rarely kept tree hyraxes. Journal of ZOO and Aquarium Research, 2024, 12, 42-48. ISSN 2214-7594.
$citace_en:SCHNEIDEROVÁ, Irena, PLUHÁČEK, Jan, BEARDER, Simon and ROSTI, Hana. Bioacoustics reveals the uniqueness of rarely kept tree hyraxes. Journal of ZOO and Aquarium Research, 2024, 12, 42-48. ISSN 2214-7594.
30965
$citace_cz:LOUČKA, Radko. Smart farming pomáhá s rozhodováním. Náš chov, 2024, roč. 84(4), s. 54-56. ISSN .
$citace_en:LOUČKA, Radko. Smart farming helps with decision making. Náš chov, 2024, vol. 84(4), p. 54-56. ISSN .
30963
$citace_cz:ZAVADILOVÁ, Ludmila a KYSELOVÁ, Jitka. Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Agrární obzor, 2024, roč. 2024(1), s. 61. ISSN .
$citace_en:ZAVADILOVÁ, Ludmila and KYSELOVÁ, Jitka. Current trends in livestock breeding. Agrární obzor, 2024, vol. 2024(1), p. 61. ISSN .
30959
$citace_cz:LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, SYNKOVÁ, Hana, HOMOLKA, Petr, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona a JANČÍK, Filip. Effect of Calcareous Marine Algae Buffer on High-Producing Dairy Cows during Peak Lactation. Animals, 2024, 14, Article number: 897. ISSN 2076-2615.
$citace_en:LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, SYNKOVÁ, Hana, HOMOLKA, Petr, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona and JANČÍK, Filip. Effect of Calcareous Marine Algae Buffer on High-Producing Dairy Cows during Peak Lactation. Animals, 2024, 14, Article number: 897. ISSN 2076-2615.
30928
$citace_cz:VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. SheepBam. Autoři: VALIŠ, Karel, KYSELOVÁ, Jitka a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Software . 2024-03-15.
$citace_en:VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. SheepBam. Authors: VALIŠ, Karel, KYSELOVÁ, Jitka and SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Software . 2024-03-15.
30921
$citace_cz:LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a MALÁ, Hana., 2023 Silážování pícnin, výživa a krmení zvířat /aktuální trendy/. In Historie, současnost a budoucnost pícninářství a půdního výzkumu na Výzkumné stanici Jevíčko, VÚRV, v.v.i.. Praha Ruzyně: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 18-19. ISSN
$citace_en:LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a MALÁ, Hana., 2023 Silage of fodder, animal nutrition and feeding /current trends/. In Historie, současnost a budoucnost pícninářství a půdního výzkumu na Výzkumné stanici Jevíčko, VÚRV, v.v.i.. Praha Ruzyně: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 18-19. ISSN
30914
$citace_cz:BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a LEBEDOVÁ, Nicole. Případ wagyu aneb čím se japonský skot liší od ostatních plemen. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2024, roč. 31(březen), s. 50-53. ISSN .
$citace_en:BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel and LEBEDOVÁ, Nicole. The case of wagyu or how Japanese cattle differ from other breeds. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2024, vol. 31(březen), p. 50-53. ISSN .
30912
$citace_cz:LOUČKA, Radko., 2024 Fermentace a aerobní degradace siláží. In Prezentace na Workshopu v Humpolci 21.3.2024. : Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
$citace_en:LOUČKA, Radko., 2024 Fermentation and aerobic degradation of silage. In Prezentace na Workshopu v Humpolci 21.3.2024. : Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
29811
$citace_cz:COZZOLINO, D., ZHANG, S., KHOLE, A., YANG, Z., INGLE, P., BEYA, M., van JAARSVELD, P.F., BUREŠ, Daniel a HOFFMAN, L.C. Identification of individual goat animals by means of near infrared spectroscopy and chemometrics analysis of commercial meat cuts. Journal of Food Science and Technology-Mysore, 2024, 61, 950-957. ISSN 0022-1155.
$citace_en:COZZOLINO, D., ZHANG, S., KHOLE, A., YANG, Z., INGLE, P., BEYA, M., van JAARSVELD, P.F., BUREŠ, Daniel and HOFFMAN, L.C. Identification of individual goat animals by means of near infrared spectroscopy and chemometrics analysis of commercial meat cuts. Journal of Food Science and Technology-Mysore, 2024, 61, 950-957. ISSN 0022-1155.
30248
$citace_cz:NOVÁK, Karel, VALČÍKOVÁ, Terezie, SAMAKÉ, Kalifa a BJELKA, Marek. Association of Variants in Innate Immune Genes TLR4 and TLR5 with Reproductive and Milk Production Traits in Czech Simmental Cattle. Genes, 2024, 15, Article number: 24. ISSN 2073-4425.
$citace_en:NOVÁK, Karel, VALČÍKOVÁ, Terezie, SAMAKÉ, Kalifa and BJELKA, Marek. Association of Variants in Innate Immune Genes TLR4 and TLR5 with Reproductive and Milk Production Traits in Czech Simmental Cattle. Genes, 2024, 15, Article number: 24. ISSN 2073-4425.
30849
$citace_cz:PRÁŠEK, Josef, ŘEZNÍČKOVÁ, Bohdana, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a SMOLA, Jiří. Efficacy of targeted therapy of environmental mastitis using on-farm culturing in small dairy herds. Acta Veterinaria Brno, 2024, 93, 3-10. ISSN 0001-7213.
$citace_en:PRÁŠEK, Josef, ŘEZNÍČKOVÁ, Bohdana, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel and SMOLA, Jiří. Efficacy of targeted therapy of environmental mastitis using on-farm culturing in small dairy herds. Acta Veterinaria Brno, 2024, 93, 3-10. ISSN 0001-7213.
30846
$citace_cz:NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Krmné automaty pro telata a zdraví. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 40-42. ISSN 0027-8068.
$citace_en:NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Calves automatic feeders and health. Náš chov, 2024, vol. 84(2), p. 40-42. ISSN 0027-8068.
30843
$citace_cz:MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Vliv obohacení prostředí na telata. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 45-47. ISSN 0027-8068.
$citace_en:MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David and KOČÍ, Martina Effect of environmental enrichment on dairy calves. Náš chov, 2024, vol. 84(2), p. 45-47. ISSN 0027-8068.
30841
$citace_cz:LOUČKA, Radko. Jak vybrat vhodný silážní přípravek. Krmivářství, 2024, roč. 28(1), s. 18-20. ISSN .
$citace_en:LOUČKA, Radko. How to choose a suitable silage preparation. Krmivářství, 2024, vol. 28(1), p. 18-20. ISSN .
30838
$citace_cz:LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KUBELKOVÁ, Petra. Vliv dávky přípravku na silážování vojtěšky. Náš chov, 2024, roč. 84(3), s. 64-67. ISSN 0027-8068.
$citace_en:LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr and KUBELKOVÁ, Petra. Effect of product dose on alfalfa silage. Náš chov, 2024, vol. 84(3), p. 64-67. ISSN 0027-8068.
30836
$citace_cz:LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2024 Precizní hodnocení objemných krmiv – základ ekonomické výroby mléka. In Uspořádání workshopu. 2024-02-22. Hotel TERMAL Pasohlávky, ČR: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
$citace_en:LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2024 Precise assessment of roughage – the basis of economic milk production. In Uspořádání workshopu. 2024-02-22. Hotel TERMAL Pasohlávky, ČR: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
30815
$citace_cz:LEBEDOVÁ, Nicole, BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk a HOFFMAN, Louwrens C. Histochemical composition of muscles differing in physiological function from three contrasting ruminant species. South African Journal of Animal Science, 2024, 54, 11-20. ISSN 0375-1589.
$citace_en:LEBEDOVÁ, Nicole, BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk and HOFFMAN, Louwrens C. Histochemical composition of muscles differing in physiological function from three contrasting ruminant species. South African Journal of Animal Science, 2024, 54, 11-20. ISSN 0375-1589.
30813
$citace_cz:LEBEDOVÁ, Nicole, BARTOŇ, Luděk a BUREŠ, Daniel. Změny v charakteristikách textury hovězího masa v průběhu zrání. Maso, 2024, roč. 35(1), s. 31-35. ISSN 1210-4086.
$citace_en:LEBEDOVÁ, Nicole, BARTOŇ, Luděk and BUREŠ, Daniel. Changes in the textural parameters of beef muscles during ageing. Maso, 2024, vol. 35(1), p. 31-35. ISSN 1210-4086.
30811
$citace_cz:MALÍKOVÁ, Lucie, MALÍK, Matěj, PAVLÍK, Jan, ULMAN, Miloš, PECHOUČKOVÁ, Eva, SKŘIVAN, Miloš, KOKOŠKA, Ladislav a TLUSTOS, Pavel. Anti-staphylococcal activity of soilless cultivated cannabis across the whole vegetation cycle under various nutritional treatments in relation to cannabinoid content. Scientific Reports , 2024, 14, Article number 4343. ISSN 2045-2322.
$citace_en:MALÍKOVÁ, Lucie, MALÍK, Matěj, PAVLÍK, Jan, ULMAN, Miloš, PECHOUČKOVÁ, Eva, SKŘIVAN, Miloš, KOKOŠKA, Ladislav and TLUSTOS, Pavel. Anti-staphylococcal activity of soilless cultivated cannabis across the whole vegetation cycle under various nutritional treatments in relation to cannabinoid content. Scientific Reports , 2024, 14, Article number 4343. ISSN 2045-2322.
30763
$citace_cz:MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Zásady prevence parazitóz na pastvinách. Náš chov, 2023, roč. 83(8), s. 48. ISSN .
$citace_en:MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Principles of prevention of parasitosis on pastures. Náš chov, 2023, vol. 83(8), p. 48. ISSN .
30760
$citace_cz:JANÁK, Vojtěch, NOVÁK, Karel a KYSELÝ, René. Late History of Cattle Breeds in Central Europe in Light of Genetic and Archaeogenetic Sources—Overview, Thoughts, and Perspectives. Animals, 2024, 14, Article number: 645. ISSN 2076-2615.
$citace_en:JANÁK, Vojtěch, NOVÁK, Karel and KYSELÝ, René. Late History of Cattle Breeds in Central Europe in Light of Genetic and Archaeogenetic Sources—Overview, Thoughts, and Perspectives. Animals, 2024, 14, Article number: 645. ISSN 2076-2615.
28429
$citace_cz:BAHOLET, Daria, SKALIČKOVÁ, Sylvie, WEISBAUEROVÁ, Eva, BATIK, Andrej, KOLÁČKOVÁ, Ivana, NEVRKLA, Pavel a HORKÝ, Pavel. Short-term supplementation of zinc nanoparticles in weaned piglets affects zinc bioaccumulation and carcass classification. Livestock Science, 2023, 270, Article number: 105191. ISSN 1871-1413.
$citace_en:BAHOLET, Daria, SKALIČKOVÁ, Sylvie, WEISBAUEROVÁ, Eva, BATIK, Andrej, KOLÁČKOVÁ, Ivana, NEVRKLA, Pavel and HORKÝ, Pavel. Short-term supplementation of zinc nanoparticles in weaned piglets affects zinc bioaccumulation and carcass classification. Livestock Science, 2023, 270, Article number: 105191. ISSN 1871-1413.
30585
$citace_cz:. Použití anestezie a analgezie při kastraci selat jako potravinových zvířat. Autoři: MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D., MVDr., Bc. Jonáš Vaňhara, Ph.D., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.. . . 0000-00-00.
$citace_en:. Použití anestezie a analgezie při kastraci selat jako potravinových zvířat. Authors: MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D., MVDr., Bc. Jonáš Vaňhara, Ph.D., Ing. Miroslav Rozkot, CSc.. . . 0000-00-00.
30581
$citace_cz:. Nekastrovat?. Autoři: Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D., Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D., Ing. Alena Lustyková, Ph.D., MVDr. Barbora Jičínská, Ing. Jana Truněčková. . . 0000-00-00.
$citace_en:. Nekastrovat?. Authors: Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D., Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D., Ing. Alena Lustyková, Ph.D., MVDr. Barbora Jičínská, Ing. Jana Truněčková. . . 0000-00-00.
30575
$citace_cz:GIOIA, Luisa, PALAZZESE, Luca, CZERNIK, Marta, IUSO, Domenico, FULKA, Helena, FULKA, Josef Jr. a LOI, Pasqualino. Oocyte activation is a cytoplasm-confined event so far: what about the nucleus?. Reproduction, 2024, 167, Article number: 230360. ISSN 1470-1626.
$citace_en:GIOIA, Luisa, PALAZZESE, Luca, CZERNIK, Marta, IUSO, Domenico, FULKA, Helena, FULKA, Josef Jr. and LOI, Pasqualino. Oocyte activation is a cytoplasm-confined event so far: what about the nucleus?. Reproduction, 2024, 167, Article number: 230360. ISSN 1470-1626.
30560
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Srovnání sektoru mléka ve státech EU. Farmář, 2024, roč. 20(1), s. 38-40. ISSN .
$citace_en:SYRŮČEK, Jan and BARTOŇ, Luděk. Comparison of the milk sector in EU countries. Farmář, 2024, vol. 20(1), p. 38-40. ISSN .
VÚŽV v.v.i. > Generování citací