SELECT DISTINCT `t`.* FROM `wpvu_posts` AS `t` WHERE ( ( `t`.`post_status` IN ( 'publish' ) ) AND ( `t`.`post_type` = 'publikace' ) ) ORDER BY `t`.`post_modified` DESC, `t`.`menu_order`, `t`.`post_title`, `t`.`post_date` LIMIT 0, 50

Export citaci

29142
$citace_cz:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, VAŘEKA, Jan a KRUPOVÁ, Zuzana., 2023 Daily milk yield, variance and skewness of milk deviations in cows' resilience. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 414. ISSN
$citace_en:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, VAŘEKA, Jan a KRUPOVÁ, Zuzana., 2023 Daily milk yield, variance and skewness of milk deviations in cows' resilience. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 414. ISSN
29140
$citace_cz:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči nemocem u holštýnského skotu v roce 2023. Chovatelské listy, 2023, roč. 2023(1), s. 21-25. ISSN .
$citace_en:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. and ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Breeding for disease resistance in Holstein cattle in 2023. Chovatelské listy, 2023, vol. 2023(1), p. 21-25. ISSN .
29126
$citace_cz:NY, Veit, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, MUSA, Abubakar S. a CEACERO, Francisco. Effects of immunocastration and supplementary feeding level on the performance and blood biochemical markers of farmed yearling fallow deer (Dama dama). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2023, 107, 1158-1166. ISSN 0931-2439.
$citace_en:NY, Veit, NEEDHAM, Tersia, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, MUSA, Abubakar S. and CEACERO, Francisco. Effects of immunocastration and supplementary feeding level on the performance and blood biochemical markers of farmed yearling fallow deer (Dama dama). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2023, 107, 1158-1166. ISSN 0931-2439.
29124
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan, LIPOVSKÝ, David a SLÁDEK, Martin. Ročenka – chov skotu v České republice 2022. Hradištko: Českomoravská společnost chovatelů, a. s., 2023, 43 s. ISBN
$citace_en:SYRŮČEK, Jan, LIPOVSKÝ, David and SLÁDEK, Martin. Yearbook - cattle breeding in the Czech Republic 2022. Hradištko: Českomoravská společnost chovatelů, a. s., 2023, 43 p. ISBN
28618
$citace_cz:. Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Autoři: 1Ing. Loučka Radko, CSc., 2Ing. Lang Jaroslav, Ph.D., 3Ing. Jambor Václav, CSc., 2RNDr. Nedělník Jan, Ph.D., 2Ing. Šindelková Ivana, 3Ing. Malá Soňa, 3Ing. Synková Hana, 1Ing. Tyrolová Yvona, 1Ing. Jančík Filip, Ph.D., 1Ing. Koukolová Veronika, Ph.D., 1In. . . 0000-00-00.
$citace_en:. Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Authors: 1Ing. Loučka Radko, CSc., 2Ing. Lang Jaroslav, Ph.D., 3Ing. Jambor Václav, CSc., 2RNDr. Nedělník Jan, Ph.D., 2Ing. Šindelková Ivana, 3Ing. Malá Soňa, 3Ing. Synková Hana, 1Ing. Tyrolová Yvona, 1Ing. Jančík Filip, Ph.D., 1Ing. Koukolová Veronika, Ph.D., 1In. . . 0000-00-00.
29114
$citace_cz:. Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Autoři: 1Ing. Loučka Radko, CSc., 2Ing. Lang Jaroslav, Ph.D., 3Ing. Jambor Václav, CSc., 2RNDr. Nedělník Jan, Ph.D., 2Ing. Šindelková Ivana, 3Ing. Malá Soňa, 3MVDr. Synková Hana, 1Ing. Tyrolová Yvona, 1Ing. Jančík Filip, Ph.D., 1Ing. Koukolová Veronika, Ph.D., 1. . . 0000-00-00.
$citace_en:. Vlivy na složení živin při sklizni vojtěšky. Authors: 1Ing. Loučka Radko, CSc., 2Ing. Lang Jaroslav, Ph.D., 3Ing. Jambor Václav, CSc., 2RNDr. Nedělník Jan, Ph.D., 2Ing. Šindelková Ivana, 3Ing. Malá Soňa, 3MVDr. Synková Hana, 1Ing. Tyrolová Yvona, 1Ing. Jančík Filip, Ph.D., 1Ing. Koukolová Veronika, Ph.D., 1. . . 0000-00-00.
28937
$citace_cz:VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad genomických plemenných hodnot pro ukazatele kvality spermatu a libido kanců. Autoři: KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana a BAUER, Jiří.. Praha Uhříněves. Certifikovaná metodika 978-80-7403-295-0. 2023-08-22.
$citace_en:VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Estimation of genomic breeding values for sperm quality traits and libido in boars. Authors: KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana and BAUER, Jiří.. Praha Uhříněves. Certifikovaná metodika 978-80-7403-295-0. 2023-08-22.
29098
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické aspekty chovu ošípaných. Roľnícke noviny, 2023, roč. 2023(16. 8. 2023), s. 27-28. ISSN .
$citace_en:SYRŮČEK, Jan and BARTOŇ, Luděk. Economic aspects of pig breeding. Roľnícke noviny, 2023, vol. 2023(16. 8. 2023), p. 27-28. ISSN .
29096
$citace_cz:KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana; ŽÁKOVÁ, Eliška, MORAVČÍKOVÁ, N. a VRTKOVÁ, I. ., 2023 Diversity of pig breeds reared in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 212. ISSN
$citace_en:KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana; ŽÁKOVÁ, Eliška, MORAVČÍKOVÁ, N. a VRTKOVÁ, I. ., 2023 Diversity of pig breeds reared in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 212. ISSN
29085
$citace_cz:ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana; KRUPA, Emil, STIBAL, J. a VRTKOVÁ, I. ., 2023 Parentage control of pigs based on SNP data. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 214. ISSN
$citace_en:ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana; KRUPA, Emil, STIBAL, J. a VRTKOVÁ, I. ., 2023 Parentage control of pigs based on SNP data. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 214. ISSN
29071
$citace_cz:MORAVČÍKOVÁ, N., KASARDA, R., HUSTINOVÁ, M., KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška., 2023 Genomic differences between the domesticated pig breed and its ancestor wild boar. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 394. ISSN
$citace_en:MORAVČÍKOVÁ, N., KASARDA, R., HUSTINOVÁ, M., KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška., 2023 Genomic differences between the domesticated pig breed and its ancestor wild boar. In Book of Abstracts of the 74th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 394. ISSN
29068
$citace_cz:KYSELOVÁ, Jitka, TICHÝ, Ladislav, MARKOVÁ, J., KAVANOVÁ, K., BEINHAUEROVÁ, M., GURGUL, A., SZMATOLA, T. a SZTANKÓOVÁ, Zuzana., 2023 A genome-wide association study for genetic susceptibility to Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep. In 39th International Society for Animal Genetics Conference, 2 - 7 July 2023. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 100. ISSN
$citace_en:KYSELOVÁ, Jitka, TICHÝ, Ladislav, MARKOVÁ, J., KAVANOVÁ, K., BEINHAUEROVÁ, M., GURGUL, A., SZMATOLA, T. a SZTANKÓOVÁ, Zuzana., 2023 A genome-wide association study for genetic susceptibility to Corynebacterium pseudotuberculosis infection in sheep. In 39th International Society for Animal Genetics Conference, 2 - 7 July 2023. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 100. ISSN
29066
$citace_cz:BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, LEBEDOVÁ, Nicole a BARTOŇ, Luděk., 2023 Effects of Wet and Dry Ageing on the Physical, Chemical and Sensory Quality of Fleckvieh Cattle Meat. In ICoMST 2023, 69th International Congress of Meat Science and Technology: from tradition to green inovation. Padova, Italy: SISTEMA CONGRESS, s. 347-348. ISSN
$citace_en:BUREŠ, Daniel, NEEDHAM, Tersia, LEBEDOVÁ, Nicole a BARTOŇ, Luděk., 2023 Effects of Wet and Dry Ageing on the Physical, Chemical and Sensory Quality of Fleckvieh Cattle Meat. In ICoMST 2023, 69th International Congress of Meat Science and Technology: from tradition to green inovation. Padova, Italy: SISTEMA CONGRESS, s. 347-348. ISSN
29021
$citace_cz:VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, CUBRIC-CURIK, Vatka, BRZÁKOVÁ, Michaela et al. Genomic diversity and population structure of the Czech Holstein cattle. Livestock Science, 2023, 273, Article number: 105261. ISSN 1871-1413.
$citace_en:VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, CUBRIC-CURIK, Vatka, BRZÁKOVÁ, Michaela et al. Genomic diversity and population structure of the Czech Holstein cattle. Livestock Science, 2023, 273, Article number: 105261. ISSN 1871-1413.
29018
$citace_cz:EBEID, Tarek A., ALJABEILI, Hamad S., AL-HOMIDAN, Ibrahim H., VOLEK, Zdeněk a BARAKAT, Hassan. Ramifications of Heat Stress on Rabbit Production and Role of Nutraceuticals in Alleviating Its Negative Impacts: An Updated Review. Antioxidants, 2023, 12, Article number: 1407. ISSN 2076-3921.
$citace_en:EBEID, Tarek A., ALJABEILI, Hamad S., AL-HOMIDAN, Ibrahim H., VOLEK, Zdeněk and BARAKAT, Hassan. Ramifications of Heat Stress on Rabbit Production and Role of Nutraceuticals in Alleviating Its Negative Impacts: An Updated Review. Antioxidants, 2023, 12, Article number: 1407. ISSN 2076-3921.
29016
$citace_cz:ČÍTEK, Jindřich, SAMKOVÁ, Eva, BRZÁKOVÁ, Michaela, HANUŠ, Oto, VEČEREK, Libor, HOŠTIČKOVÁ, Irena, JOZOVÁ, Eva, HASOŇOVÁ, Lucie a HÁLOVÁ, Karolína. CSN1S1 and LALBA Polymorphisms and Other Factors Influencing Yield, Composition, Somatic Cell Score, and Technological Properties of Cow's Milk. Animals, 2023, 13, Article number: 2079. ISSN 2076-2615.
$citace_en:ČÍTEK, Jindřich, SAMKOVÁ, Eva, BRZÁKOVÁ, Michaela, HANUŠ, Oto, VEČEREK, Libor, HOŠTIČKOVÁ, Irena, JOZOVÁ, Eva, HASOŇOVÁ, Lucie and HÁLOVÁ, Karolína. CSN1S1 and LALBA Polymorphisms and Other Factors Influencing Yield, Composition, Somatic Cell Score, and Technological Properties of Cow's Milk. Animals, 2023, 13, Article number: 2079. ISSN 2076-2615.
29007
$citace_cz:KYSELOVÁ, Jitka, TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MARKOVÁ, Jiřina, KAVANOVÁ, Kateřina, BEINHAUEROVÁ, Monika a MUŠKOVÁ, Michala. Comparative Characterization of Immune Response in Sheep with Caseous Lymphadenitis through Analysis of the Whole Blood Transcriptome. Animals, 2023, 13, Article number: 2144. ISSN 2076-2615.
$citace_en:KYSELOVÁ, Jitka, TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MARKOVÁ, Jiřina, KAVANOVÁ, Kateřina, BEINHAUEROVÁ, Monika and MUŠKOVÁ, Michala. Comparative Characterization of Immune Response in Sheep with Caseous Lymphadenitis through Analysis of the Whole Blood Transcriptome. Animals, 2023, 13, Article number: 2144. ISSN 2076-2615.
29005
$citace_cz:JOCH, Miroslav, VADROŇOVÁ, Mariana, ČESPIVA, Miroslav, ZABLOUDILOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, KUDRNA, Václav, TICHÁ, Denisa, PLACHÝ, Vladimír a HRONCOVÁ, Zuzana. Capric and lauric acid mixture decreased rumen methane production, while combination with nitrate had no further benefit in methane reduction. Annals of Animal Science , 2023, 23, 799-808. ISSN 1642-3402.
$citace_en:JOCH, Miroslav, VADROŇOVÁ, Mariana, ČESPIVA, Miroslav, ZABLOUDILOVÁ, Petra, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, KUDRNA, Václav, TICHÁ, Denisa, PLACHÝ, Vladimír and HRONCOVÁ, Zuzana. Capric and lauric acid mixture decreased rumen methane production, while combination with nitrate had no further benefit in methane reduction. Annals of Animal Science , 2023, 23, 799-808. ISSN 1642-3402.
28728
$citace_cz:BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, WEISBAUEROVÁ, Eva a TRUNĚČKOVÁ, Jana. Influence of feed substitution with acorns on fattening performance, carcass characteristics, and meat composition of Prestice Black-Pied pigs finished in a conventional indoor system. Cogent Food & Agriculture, 2023, 9, Article number: 2220182. ISSN 2331-1932.
$citace_en:BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav, WEISBAUEROVÁ, Eva and TRUNĚČKOVÁ, Jana. Influence of feed substitution with acorns on fattening performance, carcass characteristics, and meat composition of Prestice Black-Pied pigs finished in a conventional indoor system. Cogent Food & Agriculture, 2023, 9, Article number: 2220182. ISSN 2331-1932.
29003
$citace_cz:HRADEC, Michal, ILLMANN, Gudrun, PŘIKRYLOVÁ, Martina, BOLECHOVÁ, Petra a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Difference in the songs of paired and unpaired southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae): social status or age?. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 956922.. ISSN 2296-701X.
$citace_en:HRADEC, Michal, ILLMANN, Gudrun, PŘIKRYLOVÁ, Martina, BOLECHOVÁ, Petra and VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Difference in the songs of paired and unpaired southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae): social status or age?. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 956922.. ISSN 2296-701X.
29001
$citace_cz:SAMAKE, K., VALČÍKOVÁ, T., BJELKA, M. a NOVÁK, Karel., 2023 Functional diversity of Toll signalling pathway in Czech Simmental cattle with respect to health and resilience traits. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 30. ISSN
$citace_en:SAMAKE, K., VALČÍKOVÁ, T., BJELKA, M. a NOVÁK, Karel., 2023 Functional diversity of Toll signalling pathway in Czech Simmental cattle with respect to health and resilience traits. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 30. ISSN
28999
$citace_cz:NOVÁK, Karel, SAMAKE, K. a BJELKA, M., 2023 Association of variants in antibacterial TLR genes with reproductive traits in Czech Simmental cattle. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 28. ISSN
$citace_en:NOVÁK, Karel, SAMAKE, K. a BJELKA, M., 2023 Association of variants in antibacterial TLR genes with reproductive traits in Czech Simmental cattle. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 28. ISSN
28997
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří a BARTOŇ, Luděk. Produkční a ekonomické ukazatele podniků s chovem dojeného skotu 2022. Náš chov, 2023, roč. 83(8), s. 28-32. ISSN 0027-8068.
$citace_en:SYRŮČEK, Jan, BURDYCH, Jiří and BARTOŇ, Luděk. Production and economic indicators for dairy cattle farms in 2022. Náš chov, 2023, vol. 83(8), p. 28-32. ISSN 0027-8068.
28981
$citace_cz:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MILERSKI, Michal, BRZÁKOVÁ, Michaela, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Genetic diversity and population structure among Cen­tral European native sheep breeds using microsatellite markers. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 25. ISSN
$citace_en:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MILERSKI, Michal, BRZÁKOVÁ, Michaela, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Genetic diversity and population structure among Cen­tral European native sheep breeds using microsatellite markers. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 25. ISSN
28985
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Ekonomické aspekty chovu prasat. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 46-49. ISSN .
$citace_en:SYRŮČEK, Jan and BARTOŇ, Luděk. Economic aspects of pig breeding. Náš chov, 2023, vol. 83(7), p. 46-49. ISSN .
28967
$citace_cz:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Monitoring of genetic polymorphism at CSN2 and CSN3 loci in Czech goat population using primer extension analysis (PEA).. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 172-173. ISSN
$citace_en:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Monitoring of genetic polymorphism at CSN2 and CSN3 loci in Czech goat population using primer extension analysis (PEA).. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 172-173. ISSN
28958
$citace_cz:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MILERSKI, Michal, BRZÁKOVÁ, Michaela, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Genetic diversity and population structure among Central European native sheep breeds using microsatellite markers.. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 167. ISSN
$citace_en:SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MILERSKI, Michal, BRZÁKOVÁ, Michaela, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka., 2023 Genetic diversity and population structure among Central European native sheep breeds using microsatellite markers.. In 39th International Society for Animal Genetics. Cape Town, South Africa: ISAG, s. 167. ISSN
28934
$citace_cz:JANKOVSKÁ, Ivana, KAREŠOVÁ, Veronika, MICHLOVÁ, Tereza, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, ŠEVČÍK, Richard, SLOUP, Vladislav a LANGROVÁ, Iva. Significance of Intestinal Helminth Infection and Animal Sex for Mercury Concentrations in Two Rodent Species. Journal of Wildlife Diseases, 2023, 59, 504-508. ISSN 0090-3558.
$citace_en:JANKOVSKÁ, Ivana, KAREŠOVÁ, Veronika, MICHLOVÁ, Tereza, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, ŠEVČÍK, Richard, SLOUP, Vladislav and LANGROVÁ, Iva. Significance of Intestinal Helminth Infection and Animal Sex for Mercury Concentrations in Two Rodent Species. Journal of Wildlife Diseases, 2023, 59, 504-508. ISSN 0090-3558.
28931
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Chov prasat - antimikrobika - rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Pig farming - antimicrobials - resistance. Náš chov, 2023, vol. 83(7), p. 66-68. ISSN 0027-8068.
28929
$citace_cz:MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a ZÁBRANSKÝ, Luboš. The effect of group housing on behaviour, growth performance, and health of dairy calves. Acta Veterinaria Brno, 2023, 92, 109-115. ISSN 0001-7213.
$citace_en:MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef and ZÁBRANSKÝ, Luboš. The effect of group housing on behaviour, growth performance, and health of dairy calves. Acta Veterinaria Brno, 2023, 92, 109-115. ISSN 0001-7213.
28912
$citace_cz:SAMAKÉ, Kalifa a NOVÁK, Karel. Haplotype disequilibrium in the TLR genes of Czech Red Pied cattle. Diversity, 2023, 15, Article number: 811. ISSN 1424-2818.
$citace_en:SAMAKÉ, Kalifa and NOVÁK, Karel. Haplotype disequilibrium in the TLR genes of Czech Red Pied cattle. Diversity, 2023, 15, Article number: 811. ISSN 1424-2818.
28910
$citace_cz:NEEDHAM, Tersia, BUREŠ, Daniel, ČERNÝ, Jiří a HOFFMAN, Louwrens C. Overview of game meat utilisation challenges and opportunities: A European perspective. Meat Science, 2023, 204, Article number: 109284. ISSN 0309-1740.
$citace_en:NEEDHAM, Tersia, BUREŠ, Daniel, ČERNÝ, Jiří and HOFFMAN, Louwrens C. Overview of game meat utilisation challenges and opportunities: A European perspective. Meat Science, 2023, 204, Article number: 109284. ISSN 0309-1740.
28878
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Vývoj a predikce produkce, spotřeby a soběstačnosti hovězího masa ve světě, v EU a v ČR. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2023, roč. 30(2), s. 72-75. ISSN .
$citace_en:SYRŮČEK, Jan and BARTOŇ, Luděk. Development and forecast of beef production, consumption and self-sufficiency in the world, the EU and the Czech Republic. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2023, vol. 30(2), p. 72-75. ISSN .
28875
$citace_cz:GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Pastva zvierat a voľba pastevných systémov. Roľnícke noviny, 2023, roč. 2023(31.5.), s. 39-40. ISSN .
$citace_en:GAISLEROVÁ, Marie, HOMOLKA, Petr and KOUKOLOVÁ, Veronika. Livestock grazing and used grazing technologies. Roľnícke noviny, 2023, vol. 2023(31.5.), p. 39-40. ISSN .
28866
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Precizní zemědělství – zdraví zvířat – antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(4), s. 50-52. ISSN 0027-8068.
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Precision farming - Animal health - Antimicrobial resistence. Náš chov, 2023, vol. 83(4), p. 50-52. ISSN 0027-8068.
28864
$citace_cz:NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Hodnocení vlivu managementu chovu se zaměřením na skot ve vztahu ke spotřebě antimikrobik. In Sborník ze semináře - Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. . ISSN
$citace_en:NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Evaluating the impact of dairy cattle livestock management in relation to antimicrobial consumption. In Sborník ze semináře - Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. . ISSN
28862
$citace_cz:MALÁ, Gabriela a NOVÁK Pavel., 2023 Impact of Climate Change on Calf Rearing Management and Antimicrobial Use. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 187-191. ISSN 978-80-8077-789-0
$citace_en:MALÁ, Gabriela a NOVÁK Pavel., 2023 Impact of Climate Change on Calf Rearing Management and Antimicrobial Use. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 187-191. ISSN 978-80-8077-789-0
28860
$citace_cz:NOVÁK Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Clima Change, Livestock and Antimicrobial Resistance. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 12-18. ISSN 978-80-8077-789-0
$citace_en:NOVÁK Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Clima Change, Livestock and Antimicrobial Resistance. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 12-18. ISSN 978-80-8077-789-0
28858
$citace_cz:MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Jak omezit tepelný stres telat?. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 54-56. ISSN 0027-8068.
$citace_en:MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. How to reduce heat stress in dairy calves?. Náš chov, 2023, vol. 83(6), p. 54-56. ISSN 0027-8068.
28856
$citace_cz:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Přeprava zvířat versus antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 49-51. ISSN 0027-8068.
$citace_en:NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Livestock transport versus antimicrobial resistance. Náš chov, 2023, vol. 83(6), p. 49-51. ISSN 0027-8068.
28851
$citace_cz:KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a VAŘEKA, Jan, 2023 Variability of daily milk yield in Holstein cows. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 95. ISSN
$citace_en:KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a VAŘEKA, Jan, 2023 Variability of daily milk yield in Holstein cows. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 95. ISSN
28849
$citace_cz:KYSELOVÁ, Jitka, MARKOVÁ, J., TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KAVANOVÁ, K. a BEINHAUEROVÁ, M., 2023 Interaction of the ovine host genome with Corynebacterium pseudotuberculosis infection. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 92. ISSN
$citace_en:KYSELOVÁ, Jitka, MARKOVÁ, J., TICHÝ, Ladislav, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KAVANOVÁ, K. a BEINHAUEROVÁ, M., 2023 Interaction of the ovine host genome with Corynebacterium pseudotuberculosis infection. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 92. ISSN
28847
$citace_cz:KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, STIBAL, J. a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2023 Administration of medicines and performance of sows based on farm data. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 79. ISSN
$citace_en:KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil, STIBAL, J. a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2023 Administration of medicines and performance of sows based on farm data. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 79. ISSN
28845
$citace_cz:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor., 2023 Milk traits as indicators of energy status in early lactation dairy cows from two farms. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 52. ISSN
$citace_en:ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor., 2023 Milk traits as indicators of energy status in early lactation dairy cows from two farms. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 52. ISSN
28833
$citace_cz:SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, ŘEHÁK, Dalibor, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BURDYCH, Jiří., 2023 Evaluation of economic indicators on Czech dairy farms in recent years. In . Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 50. ISSN
$citace_en:SYRŮČEK, Jan, BARTOŇ, Luděk, ŘEHÁK, Dalibor, ŠTOLCOVÁ, Magdaléna a BURDYCH, Jiří., 2023 Evaluation of economic indicators on Czech dairy farms in recent years. In . Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 50. ISSN
28831
$citace_cz:CONSOLACION, J., CEACERO, F., NY Veit, KOTRBA, Radim, SOLER VALLS, A.J. a NEEDHAM, T., 2023 Influence of post-mortem time intervals on the quality of spermatozoa recovered from the epididymis of common eland bulls (Taurotagus oryx). In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. : , s. 51. ISSN
$citace_en:CONSOLACION, J., CEACERO, F., NY Veit, KOTRBA, Radim, SOLER VALLS, A.J. a NEEDHAM, T., 2023 Influence of post-mortem time intervals on the quality of spermatozoa recovered from the epididymis of common eland bulls (Taurotagus oryx). In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. : , s. 51. ISSN
28828
$citace_cz:VAŘEKA, Jan, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva., 2023 Lactation curves in monitoring cows’ resilience. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 39. ISSN
$citace_en:VAŘEKA, Jan, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KAŠNÁ, Eva., 2023 Lactation curves in monitoring cows’ resilience. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 39. ISSN
28826
$citace_cz:FULÍNOVÁ, D., BAUER, J. a PŘIBYL, Josef., 2023 Evaluation of longevity by weighted analysis. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 37. ISSN
$citace_en:FULÍNOVÁ, D., BAUER, J. a PŘIBYL, Josef., 2023 Evaluation of longevity by weighted analysis. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 37. ISSN
28824
$citace_cz:KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana, STIBAL, J. a MORAVČÍKOVÁ, Nina., 2023 Genomic selection of pigs in Czech Republic. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 34. ISSN
$citace_en:KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana, STIBAL, J. a MORAVČÍKOVÁ, Nina., 2023 Genomic selection of pigs in Czech Republic. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 34. ISSN
28822
$citace_cz:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr., 2023 Genetic evaluation for health traits of Holstein cows in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 32. ISSN
$citace_en:ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a FLEISCHER, Petr., 2023 Genetic evaluation for health traits of Holstein cows in the Czech Republic. In Book of Abstracts of the 1st Regional Meeting of the European Federation of Animal Science. Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, s. 32. ISSN
VÚŽV v.v.i. > Generování citací