Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

Číslo projektu QK1720349
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout nové formy zinku za použití moderních nanotechnologií za účelem snížení použití antibiotik v chovech prasat a zlepšení celkového zdravotního stavu s ohledem na užitkovost. V první fázi bude optimalizována metoda modifikace zinkových komplexů. V druhé fázi budou testovány nanokomplexy zinku z pohledu využitelnosti na laboratorních potkanech. Nanokomplexy budou porovnávány s konvenčními zdroji zinku. Ve třetí fázi řešení projektu bude na základě získaných výsledků aplikován do diety selat v provozních podmínkách zinek ve formě nanokomplexů. Výsledky budou porovnány s komerčním zdrojem zinku. Sledovány budou mikrobiologické parametry výkalů a užitkové ukazatele až do porážky zvířat v jednotlivých kategoriích. Zároveň budou optimalizovány dávky nanozinku v chovech prasat. Praktickým výstupem budou nové nano, mikročástice a komplexy zinku. Výstupem projektu bude certifikovaná metodika, poloprovoz a impaktované publikace.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAVQK1720349