Nanokomplexy zinku jako alternativa náhrady antibiotik u prasat

Číslo projektu QK1720349
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout nové formy zinku za použití moderních nanotechnologií za účelem snížení použití antibiotik v chovech prasat a zlepšení celkového zdravotního stavu s ohledem na užitkovost. V první fázi bude optimalizována metoda modifikace zinkových komplexů. V druhé fázi budou testovány nanokomplexy zinku z pohledu využitelnosti na laboratorních potkanech. Nanokomplexy budou porovnávány s konvenčními zdroji zinku. Ve třetí fázi řešení projektu bude na základě získaných výsledků aplikován do diety selat v provozních podmínkách zinek ve formě nanokomplexů. Výsledky budou porovnány s komerčním zdrojem zinku. Sledovány budou mikrobiologické parametry výkalů a užitkové ukazatele až do porážky zvířat v jednotlivých kategoriích. Zároveň budou optimalizovány dávky nanozinku v chovech prasat. Praktickým výstupem budou nové nano, mikročástice a komplexy zinku. Výstupem projektu bude certifikovaná metodika, poloprovoz a impaktované publikace.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAVQK1720349
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
BAHOLET, Daria, SKALIČKOVÁ, Sylvie, WEISBAUEROVÁ, Eva, BATIK, Andrej, KOLÁČKOVÁ, Ivana, NEVRKLA, Pavel a HORKÝ, Pavel. Short-term supplementation of zinc nanoparticles in weaned piglets affects zinc bioaccumulation and carcass classification. Livestock Science, 2023, 270, Article number: 105191. ISSN 1871-1413. 2023
KOCIOVÁ, Silvia, DOLEŽELÍKOVÁ, Kristýna, HORKÝ, Pavel, SKALIČKOVÁ, Sylvie, BLAHOLET, Dada, BOZDĚCHOVÁ, Lucie, VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava et al. Zinc phosphate-based nanoparticles as alternatives to zinc oxide in diet of weaned piglets. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2020, 11, Article Number 59. ISSN 2049-1891. 2020
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ověření nanokomplexů zinku v provozních podmínkách. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva a HORKÝ, Pavel.. Česká republika. Ověřená technologie POLOP/VÚŽV/01/2019. 2019-11-20. 2019
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ROZKOT, Miroslav. The Nutrition of Weaned Piglets - Review. Research in Pig Breeding, 2019, roč. 13(1), s. 20-24. ISSN 1802-7547. 2019
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Výživa selat po odstavu. Náš chov, 2019, roč. 79(11), s. 68-70. ISSN . 2019
HORKÝ, Pavel, SKALIČKOVÁ, Sylvie, URBÁNKOVÁ, Lenka, BAHOLET, Dária, KOCIOVÁ, Silvia, BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, KABOURKOVÁ, Eliška, LACKOVÁ, Zuzana, CERMEI, Natalia, GAGIČ, Milica, MILOSAVLJEVIČ, Vedran, SMOLÍKOVÁ, Vendula, VÁCLAVKOVÁ, Eva a další. Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2019, 10, Article Number: 17. ISSN 2049-1891. 2019
BĚLKOVÁ, Jaroslava a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Alternativy výživy prasat. Náš chov, 2018, roč. 78(5), s. 58-60. ISSN . 2018
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využití u hospodářských zvířat. Autoři: HORKÝ, Pavel, ŠMERKOVÁ, Kristýna, KOPEL, Pavel, HYNEK, David, KABOURKOVÁ, Eliška, BYTEŠNÍKOVÁ, Zuzana, KALHOTKA, Libor, ZEMAN, Ladislav, NEVRKLA, Pavel, ČÁSLAVOVÁ, Iva, VÁCLAVKOVÁ, Eva, SKLÁDANKA, Jiří a ADAM, Vojtěch.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7509-535-0. 2018-01-26. 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava, VÁCLAVKOVÁ, Eva a HORKÝ, Pavel. The Effect of Zinc in the Diet for Weaned Piglets and the Possibilities of Substitution - Review. Research in Pig Breeding, 2018, roč. 12(2), s. 1-5. ISSN 1802-7547. 2018
BĚLKOVÁ, Jaroslava. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Zinek pro odstavená selata ano, či ne?. Krmivářství, 2017, roč. 21(6), s. 15-17. ISSN . 2017

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Produkční systémy chovu prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat