Zlepšení systému chovu starokladrubského koně v NH Kladruby nad Labem

Číslo projektu QJ1330189
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Kudrna Václav, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je řešit udržitelnost chovu starokladrubského koně v NH Kladruby n./L., a to se zaměřením na obnovu a zkvalitnění travních porostů, na zavedení analýzy krmiv pro zjištění obsahu nestrukturálních sacharidů a uplatnění vhodného nutričního programu, na snížení četnosti onemocnění, a dále na zdokonalení šlechtitelských postupů, na organizaci plemenitby a na metody zachování a využívání zmraženého spermatu a embryí.V prvním roce řešení z provedeného metabolického vyšetření krve vyplynula nedostatečná koncentrace minerálních látek (P, Zn) a vitaminů (A, E) u zvířat, pravděpodobně související s vyskytujícími se poruchami zdravotního stavu a nedostatečným obsahem minerálních látek v dietách. Byl zachycen výskyt zdravotních problémů a realizovány botanické analýzy travních porostů. Pro zvýšení nutriční hodnoty píce byly navrženy a založeny nové travní směsi, a to i v souvislosti s výskytem endofytních hub rodu Neotyphodium, produkujících alkaloidy, potenciálně poškozující zdraví koní.

Období2013 - 2017
Odkaz do ISVAVQJ1330189
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní. Autoři: PŘIBYL, Josef, NOVOTNÁ, Alexandra, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠICHTAŘ, Jiří, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-169-4. 2017-12-22. 2017
VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, HOFMANNOVÁ, Barbora, BRZÁKOVÁ, Michaela a ČÍTEK, Jindřich., 2017 Selection of Suitable Model for Estimation of Genetic Parameters of Insect Bite Hypersensitivity. In XXI. Summer School of Biometrics. Brno: Mendelova univerzita, s. 73-74. ISSN 2017
KASARDA, R., VOSTRÝ, L., MORAVČÍKOVÁ, N., VOSTRÁ VYDROVÁ, H., DOVČ, P. a KADLEČÍK, O. Detailed insight into genetic diversity of the Old Kladruber horse substructure in comparison to the Lipizzan breed. Acta Agriculturae Scandinavica Section A-Animal Science, 2016, 66, 67-74. ISSN 0906-4702. 2016
NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena a SCHMIDOVÁ, Jitka., 2016 Heritability estimates and genetic trends for performance test traits in the Old Kladruber horses. In Acta fytotechnica et zootechnica , Spec.Issue. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 99-102. ISSN 1335-258X 2016
VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, VOSTRÝ, Luboš, HOFMANOVÁ, B, KRUPA, Emil a ZAVADILOVÁ, Ludmila Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Livestock Science, 2016, 185, 17-23. ISSN 1871-1413. 2016
BAUER, Jiří, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš, 2016 Preliminary analysis of utilization of genomic relationship in mating plan of Old Kladruber horse. In Acta fytotechnica et zootechnica , Spec.Issue. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 80-86. ISSN 1335-258X 2016
NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena, SCHMIDOVÁ, Jitka, PŘIBYL, Josef a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Variance components, heritability estimates, and breeding values for performance test traits in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2016, 61, 369-376. ISSN 1212-1819. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro znaky zevnějšku popisované lineárním popisem u starokladrubského koně. Autoři: VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, PŘIBYL, Josef, NOVOTNÁ, Alexandra, SCHMIDOVÁ, Jitka a BAUER, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-140-3. 2015-10-27. 2015

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Výživa vysokoužitkových dojnic

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Výživa a krmení hospodářských zvířat