Africký mor prasat aneb boj s větrnými mlýny?

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Africký mor prasat aneb boj s větrnými mlýny?. In Sborník XII. Konference DDD 2018 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 146-151. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18046.pdf
Abstrakt

Účinný program managementu biologické bezpečnosti musí zabránit zavlečení viru Afrického moru prasat do chovů domácích prasat a jeho šíření mezi prasaty na farmách. Prevence onemocnění hospodářských zvířat je jedním z předpokladů zajištění dobrého zdravotního stavu a užitkovosti ustájených zvířat i dosažení ekonomické rentability chovu. Základem prevence afrického moru prasat je důsledné zamezení kontaktu s infikovanými zvířaty a jejich tělními tekutinami i výkaly, kontaminovaným krmivem, vozidly a jinými kontaminovanými předměty: oděvy, obuv, vybavení, respektive osobami. Práce je zaměřena na analýzu cest přenosu viru Afrického moru prasat do chovu prasat včetně navržení zásad preventivních opatření biologické bezpečnosti chovu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat