Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023

NOVÁK, Pavel., 2023 Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. In Uspořádání konference v Brně. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz23190.pdf
Abstrakt

Vědecká konference s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023“ byla rozdělena do tří tematických oblastí. Jednak byly prezentovány práce zaměřené na analýzu vlivu změny klimatu a tepelného stresu na hospodářská zvířata a současně i vliv chovu hospodářských zvířat na klima. Dále byly předneseny práce zabývající se významem dodržování zásad profylaxe a biosekurity jako základu prevence a udržení dobrého zdravotního stavu, odpovídající úrovně welfare hospodářských zvířat, zaměřené na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a následně omezení rizika vzniku a šíření antimikrobiální rezistence. Na tyto příspěvky navazovala v současnosti aktuální problematika precizního zemědělství.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat