Aktuální trendy v odchovu telat v období mléčné výživy

STANĚK, Stanislav., 2017 Aktuální trendy v odchovu telat v období mléčné výživy. In VÚVeL FEST III - od výzkumu k praxi, zdraví a produkce v chovech hospodářských zvířat. Brno: VÚVeL, s. prezentace 1-10. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17025.pdf
Abstrakt

Příspěvek shrnuje ztráty telat v období mléčné výživy a jejich příčiny a objasňuje stresové faktory působící na telata během odchovu. V úvodu byla pozornost věnována problematice definice telat (legislativní pohled na tuto věkovou kategorii). Dále byla pozornost věnována porodnám krav, resp. problematice efektivního stanovení počtu porodních míst (zahrnutí aspektu sezónního telení, výkyvům v telení apod.). Dále se příspěvek věnuje problematice párového ustájení, jako perspektivnímu systému ustájení telat v období mléčné výživy. V závěru byly shrnuty poznámky k oblasti mléčné výživy telat – zkrmování netržního mléka, eliminace průjmových onemocnění telat, kontrola kvality mléka a mléčných krmných směsí refraktometrem apod.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat