Analýza potenciálních rizikových faktorů zavlečení afrického moru prasat do chovů prasat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2018 Analýza potenciálních rizikových faktorů zavlečení afrického moru prasat do chovů prasat. In Sborník VI. mezinárodní vědecké konference Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 191-194. ISSN 978-80-8077-583-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18122.pdf
Abstrakt

Africký mor prasat (AMP) je jedním z nejzávažnějších infekčních onemocnění prasat s vysokou mortalitou, které vážně narušuje regionální, vnitrostátní a mezinárodní obchod se zvířaty a produkty živočišného původu a tím má negativní vliv na socio-ekonomické aspekty chovu prasat. Práce je zaměřena na analýzu potenciálních rizikových faktorů zavlečení viru AMP do chovů prasat, zpracovanou na základě našich i zahraničních literárních zdrojů (PubMed). Hlavní potenciální rizikové faktory pro zavlečení viru AMP do chovů prasat jsou následující: epizootologická situace, hustota chovů prasat, přítomnost hostitelů a vektorů, systém a velikost chovu, kontakt s volně žijícími zvířaty a ostatními domácími zvířaty, přímý kontakt s osobami, kontaminovaná vozidla, krmivo a voda, sdílení nářadí a zařízení, neúčinná nebo žádná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat