Analýza správné chovatelské praxe a preventivních opatření v období odchovu telat po narození

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Analýza správné chovatelské praxe a preventivních opatření v období odchovu telat po narození. Veterinářství, 2018, roč. 68(11), s. 788-796. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18219.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo posoudit správnou chovatelskou praxi a preventivní opatření při odchovu telat od narození do odstavu. Čtyřicet chovů dojeného skotu v oblasti střední Moravy a Čech bylo podrobeno auditu při hledání rezerv v chovech dojeného skotu. Byl stanoven a analyzován komplex ukazatelů pro hodnocení správné chovatelské praxe a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšit odchov telat v období mléčné výživy. Jednotlivé ukazatele a celkové hodnocení správné chovatelské praxe byly hodnoceny třístupňovou škálou (nízká, střední a vysoká úroveň). Největší podíl farem (60 %) dosahoval střední úrovně správné chovatelské praxe v odchovu telat v průběhu mléčné výživy. Vysoká úroveň správné chovatelské praxe byla zjištěna u 32 % zemědělských podniků a pouze 8 % z analyzovaných farem mělo nízkou úroveň správné chovatelské praxe.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat