Chov koz,

FANTOVÁ, Milena, MALÁ, Gabriela., MÁTLOVÁ, Věra a kolektiv. Chov koz,. Praha: Brázda, 2015, 230 s. ISBN 978-80-209-0410-2
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran230
Interní odkaz15219.pdf
Abstrakt

Příručka je určena široké chovatelské veřejnosti. Jejím účelem je seznámit chovatele se základy chovu koz, tzn. charakteristikou základních plemen koz, systémy ustájení, reprodukční, šlechtitelským programem našich plemen koz, dále výživou, výrobou sýrů, zdravotní problematikou a platnou legislativou v oblasti chovu koz.

OdděleníNárodní centrum pro genetické zdroje, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat