Co dělat v tropických dnech

DOLEŽAL, Oldřich, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana. Co dělat v tropických dnech. Zemědělský týdeník, 2005, roč. 8(33), s. 14-15. ISSN 1212-2246.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5139.pdf
Abstrakt

Práce se zabývá opatřeními pro zmírnění dopadu vysokých teplot na zdraví a užitkovost zejména vysokoužitkových krav v tropických dnech (tmax nad 30 st.C). Je doporučeno efektivní řešení evaporačního ochlazování zvířat pomocí mobilního skrápěcího zařízení.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat