Detekce přežvykování a doby příjmu krmiva pro předcházení dietetickým problémům

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Detekce přežvykování a doby příjmu krmiva pro předcházení dietetickým problémům. Náš chov, 2022, roč. 82(10), s. 18-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22128.pdf
Abstrakt

Automatickým kontinuálním měřením pomocí různých senzorů lze v reálném čase u dojnic učinit opatření ke zlepšení jejich užitkovosti i welfare. Činnost senzorů na měření doby žraní a přežvykování byla ověřována u 36 dojnic. Dojnice byly rozděleny na dvě skupiny. Každá skupina byla krmena směsnou krmnou dávkou (TMR) s rozdílným obsahem hrubé vlákniny. Po 21 dnech se TMR vyměnily. U dojnic krmených pokusnou TMR s vyšším obsahem hrubé vlákniny (TMR-P) byla zaznamenána průkazně (P < 0,05) delší doba žraní i přežvykování, než u dojnic krmených TMR kontrolní (TMR-K). U dojnic, krmených TMR-P, byl v laboratoři stanoven vyšší obsah tuku v mléce a v bachorové tekutině byl vyšší podíl obsahu kyseliny octové.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat