Dvousložkový silážní přípravek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Dvousložkový silážní přípravek. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2021. 2021-07-21.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21066.pdf
Abstrakt

Funkční vzorek vznikl v rámci výzkumného projektu TAČR na základě spolupráce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a firmy NutriVet, s.r.o. se sídlem v Pohořelicích. Jedná se o dvousložkový silážní přípravek, založený na tom, že bakterie mléčného kvašení rychle vytvoří kyselinu mléčnou, která přeměňuje dusitan sodný (NaNO2) na oxid dusičitý (NO2), který potlačuje růst aerobních a fakultativně aerobních mikroorganizmů, hlavně nežádoucích klostridií, kvasinek a plísní. Když již není v siláži přítomný kyslík, dochází k redukci dusitanu na dusík (N2), který pak spolu s oxidem uhličitým (CO2) odchází ze siláže jako plyn.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat