Effect of duodenal infusions of leucine on milk yield and plasma amino acids in dairy cows

RICHTER, M., SVOBODOVÁ, J., KŘÍŽOVÁ, L., TŘINÁCTÝ, J. a HOMOLKA, Petr. Effect of duodenal infusions of leucine on milk yield and plasma amino acids in dairy cows. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 351-358. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz10149.pdf
Abstrakt

Do experimentu byly zařazeny čtyři vysoce produkční holštýnské dojnice, které byly vybaveny duodenálními kanylami. Dojnice byly rozděleny do 2 skupin – kontrolní s deficitem leucinu a pokusné s doplňkem leucinu. Experiment byl rozdělen na 4 období po 7 dnech, z nichž každé období zahrnuje 3-denní přípravné období a následuje 4-denní pokusné období. V prvním pokusném období byly 2 dojnice zařazeny od kontrolní skupiny a zbývající 2 do pokusné skupiny s leucinem. Krávy byly krmeny individuálně 2krát denně krmnou dávkou složenou z kukuřičné siláže, vojtěškového sena a doplňkové směsi. Infuze aminokyselin v pokusné skupině s leucinem sestávala z methioninu (12,6 g/den), lysinu (20,7 g/den), histidinu (10,7 g/den) a leucinu (19,3g/den). Vliv infuze leucinu na dojivost a složení mléka nebyl potvrzen (P>0,05), nicméně koncentrace bílkovin a kaseinu v mléce byla vyšší u pokusné skupiny (38,3 a 31,3 g/kg) než u kontrolní (37,4 a 30,4 g/kg, respektive, P

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat