Ekonomika chovu dojených ovcí: II. Vliv ekonomických faktorů

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a MICHALIČKOVÁ, Monika. Ekonomika chovu dojených ovcí: II. Vliv ekonomických faktorů. Náš chov, 2015, roč. 75(2), s. 45-47. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15012.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv různé úrovně nákladových a výnosových položek na ekonomiku v chovu dojných ovcí plemene zušlechtěná valaška. Efektivnost chovu modelovaného produkčního systému varírovala v intervalu od 78 do 89 % při různé úrovni nejdůležitějších nákladových položek (krmiva, mzdy a fixní náklady). Naproti tomu, variabilita v realizačních cenách mléka, sýra a jehňat měla na hodnotu efektivnosti chovu větší vliv (74 až 103 %). Účinnost nákladů na úrovni 103 % byla dosažena při vyšší ceně mléčných komodit. Vývoj cen uvedených nákladových a výnosových položek v budoucnu ale vyvolává otázky. Nárůst cen vstupů (více či méně intenzivní) se většinou očekává, na druhé straně, reálná možnost chovatele pozitivně ovlivnit cenu ovčích komodit je často limitována. Z uvedeného vyplývá, že zvyšování produkční účinnosti krmiv, produktivity práce a produkčních ukazatelů je z chovatelského hlediska základním předpokladem pro efektivnější využití všech nákladů (krmivových, mzdových a fixních), a tím zlepšování efektivnosti chovu.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat