Ekonomika chovu dojných ovcí: III. Vliv intenzifikačních faktorů

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a MICHALIČKOVÁ, Monika. Ekonomika chovu dojných ovcí: III. Vliv intenzifikačních faktorů. Náš chov, 2015, roč. 75(3), s. 48-50. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15022.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo analyzovat vliv intenzifikačních faktorů na ekonomiku chovu dojných ovcí plemene zušlechtěná valaška. Jednalo se o následující faktory: velmi raný odstav jehňat s následným prodejem (ve věku pěti dnů) nebo s umělým chovem jehňat (do věku 50 dnů), mimosezónní bahnění ovcí na podzim a dosažení produkčních parametrů stanovených v novém chovném cíli plemene. Aplikace velmi raného odstavu s následným prodejem jehňat měla pozitivní vliv na výnosy (+4 %/bahnici/rok) a celková efektivnost (účinnost nákladů) se v porovnání se základním produkčním systémem mírně zvýšila z 83 na 86 %. Determinujícími prvky uvedeného intenzifikačního faktoru byli vyšší množství prodaného mléka (157 kg/dojnou periodu) a nižší produkce jehňat (3,45 kg/bahnici). Podobně bylo zaznamenáno efektivnější využití nákladů (efektivost 90 %) i při velmi časném odstavu jehňat kombinovaném s jejich umělým odchovem. Celkové výnosy na bahnici a rok se zvýšily o 19 % a náklady o 10 %. Mimosezónní bahnění ovcí na podzim doprovázené nižší oplodněností bahnic (-11 procentních bodů – p. b.) a produkcí jehňat (16 kg/bahnici/rok) bylo na druhé straně kompenzováno vyššími tržními cenami ovčích komodit (+11 až +20 %) prodávaných v zimním období. Aplikací parametrů definovaných v chovném cíli došlo ke zvýšení výnosů (+35 %) a k efektivnímu využití nákladů na bahnici a rok (108 %). Velmi raný odstav jehňat kombinovaný s jejich umělým odchovem, i dosahování úrovně produkčních ukazatelů definovaných v chovném cíli lze doporučit jako užitečné intenzifikační faktory chovu dojných ovcí, a to s ohledem na produkční (zejména výživové, biologické a technologické) možnosti konkrétního chovu.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat