Genetická a ekonomická odezva šlechtitelských opatření

ŠAFUS, Petr a PŘIBYL, Josef. Genetická a ekonomická odezva šlechtitelských opatření. Náš chov, 2004, roč. 64(11), s. 25-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4184.pdf
Abstrakt

Pomocí modelových výpočtů byl porovnán genetický a ekonomický přínos následujících šlechtitelských opatření:použití testovaných a prověřených býků ve stádě, negativní selekce prvotelek nebo krav, vyřazení jalovic a nahrazení zvířaty s vyšší plemennou hodnotou a použití přenosu embryí. Nejvyšší přínos byl dosažen při použití prověřených býků vybraných z 1% nejlepších býků.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat