Genetická diverzita čtyř plemen prasat v ČR

KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a ŽÁKOVÁ, Eliška. Genetická diverzita čtyř plemen prasat v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74(8), s. 49-50. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14089.pdf
Abstrakt

Data z rodokmenů čtyř plemen prasat (české bílé ušlechtilé – ČBU, česká landrace – ČL, bílé otcovské – BO, a duroc – D) byla použita ke stanovení genetické diverzity a na kvantifikaci hlavních zdrojů ztráty genetické diverzity. Rovněž byly vypočítány in­dexy komplexnosti rodokmenů a koeficienty genetické příbuznosti u referenční populace zvířat. Průměrný inbriding se pohybo­val v rozmezí od 1,4 % pro ČL do 3,6 % pro D. Počet inbredních zvířat byl v referenční populaci 91,1% (ČL), 90,7 % (ČBU), 93,3% (BO) a 69,3 % (D). Celková relativní ztráta genetické diverzity byla za poslední generační interval 7,1 % (ČL), 4,7 % (ČBU), 9,8 % (BO) a 7,4 % (D). Relativní podíl ztráty genetické diverzity z důvodu náhodného genetického driftu byl v intervalu 85 % (shodně pro ČL a ČBU) až 90 % (BO).

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat