Genetická propojenost mezi stády mateřských plemen prasat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Genetická propojenost mezi stády mateřských plemen prasat. Autoři: ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. 978-80-7403-142-7. 2015-10-30.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz15151.pdf
Abstrakt

Byly vyvinuty a posány počítačové algoritmy využitelné k hodnocení genetické propojenosti stád plemen České bílé ušlechtilé a Česká landrase. Rozpracována byla metoda Genetic Drift Variance popsaná Kenedym a Trusem (1996) do software v programovacím jazyce Fortran 90 k hodnocení genetických propojení mezi stády-roky-období v souborech využívaných k rutinnímu odhadu plemenných hodnot u těchto plemen.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
Ke stažení 15151
Cena tištěné verze53
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat