Geneticky modifikované rostliny - dokončení

PETR, Jaroslav. Geneticky modifikované rostliny - dokončení. Úroda, 2005, roč. 53(4), s. 70-73. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz5051.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá vlivem geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí.

OdděleníBiologie reprodukce