Genomic selection of pigs in Czech Republic and Economic weights

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPOVÁ, Zuzana, MORAVČÍKOVÁ, Nina a BAUER, Jiří., 2023 Genomic selection of pigs in Czech Republic and Economic weights. In Genetic evaluation and breeding of farm animals in the Czech Republic. Hradištko: ČMSCH, a.s., s. Prezentace 1-13. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23237.pdf
Abstrakt

The selection program of the domestic pig population included in the national CzePig program was presented, as well as traits that are currently included in genetic evaluation. Moreover, the ECOWEIGHT program package, which is used to calculate the economic weights of important traits in farm animals was presented.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat