Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému. Autoři: KOUKOLOVÁ, Marie, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-136-6. 2015-06-02.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz15054.pdf
Abstrakt

Hodnocení jednotlivých frakcí dusíkatých látek pomocí detergentních analýz zohledňuje požadavky zvířete na živinové složení krmiv a umožňuje získat širší pohled na proces trávení přijatých krmiv i krmné dávky v trávicím traktu přežvýkavců. Vyvážený poměr jednotlivých složek krmiva významně ovlivňuje využitelnost celé krmné dávky, která je základem dobrého zdravotního stavu, pohody a užitkovosti zvířete. V metodice je uvedena nutriční hodnota pastevního porostu. Bylo stanoveno základní chemické složení krmiv a jednotlivé frakce dusíkatých látek. Frakce dusíkatých látek byly charakterizovány hodnotami NPN, SOLP, IP, NDIP, ADIP, A, B1, B2, B3 a C. Výsledky těchto stanovení popisují rozdílné zastoupení těchto frakcí v různých krmivech.
V práci byl potvrzen vliv (P < 0,05) acido detergentní vlákniny a hrubé vlákniny na obsah dusíkatých látek a na jednotlivé frakce dusíkatých látek. Dále byly mezi sledovanými krmivy zjištěny pro konkrétní frakce dusíkatých látek statisticky významné rozdíly (P < 0,05) pro frakce A, B2, B3 a C a nebyla potvrzena pouze pro frakci B1. Jednotlivé seče a rok sklizně pastevního porostu významně ovlivňují obsah dusíkatých látek a jednotlivé frakce dusíkatých látek.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
Ke stažení 15054
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat