Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hodnocení dusíkatých látek horských pastevních porostů dle Cornellského systému. Autoři: KOUKOLOVÁ, M., KOUKOLOVÁ, V. & HOMOLKA, P.. Praha Uhříněves. Certifikovaná metodika 978-80-7403-136-6. 2015-06-02.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované, metodiky, software
Interní odkazhttp://_data/publikace/15054.pdf
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat